Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Družstevní byt

Vloženo: 03.12.2022
Text otázky: 

Dobrý den, máme družstevní byt. Bohužel předchozí družstevník nepožádal do roku 1995 o převod do OV, takže družstvo nyní nechce převody do OV povolit. Mám však za to, že pokud by se podařilo změnit stanovy družstva přes shromáždění delegátů, tak by převod měl být možný, měli byste prosím zkušenost s tím, kde se to podařilo? Byt jsme chtěli v létě pronajmout na pár týdnů na airbnb, aniž bychom si uvědomili, že tím porušujeme stanovy. Dostali jsme pak výzvu, že tím závažným způsobem porušujeme nájemní vztahy a může nám být ukončeno členství v družstvu. Omluvili jsme se a byt jsme hned z inzerce stáhli. V podstatě jsme měli jen inzerát, k žádnému pronájmu skutečně nedošlo. Došlo nám, že se sousedé mohou obávat oprávněně zvýšeného hluku a tak i proto jsme od této možnosti ustoupili. Přes léto chceme být pryč a tak zvažujeme 6-měsíční podnájem. Nebo podnájem pokoje pro hosty alespoň. Obáváme se však, že nám družstvo nedá k tomuto souhlas kvůli předchozímu problému. Můžeme se dovolat souhlasu? Pokud bychom nedostali souhlas a půjčili ho kamarádům, je toto možné také pak použít proti nám jako závažné porušení nájemních vztahů? Předem děkuji.
Text odpovědi:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme pouze obecnou informaci. Podmínky pro převod bytů do osobního vlastnictví jsou zpravidla upravené ve stanovách družstva. K otázce, zda je ve Vašem případě nutné pro převod bytu do osobního vlastnictví změnit stanovy a v jakém směru, se s ohledem na nedostatek informací k dané věci nedokážeme vyjádřit. Ve smyslu ust. § 741 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se na nájem družstevního bytu použijí ustanovení občanského zákoníku o nájmu a o nájmu bytu. V případě podnájmu pouze části bytu, tedy za situace, kdy v bytě budete také trvale bydlet, není ze zákona souhlas pronajímatele s podnájmem vyžadován (ust. § 2274 občanského zákoníku). Budete však muset nahlásit zvýšení počtu osob družstvu (ust. § 2272 občanského zákoníku). Zákon pro případ, že byt dáte do podnájmu celý (tedy sami v bytě bydlet trvale nebudete), vyžaduje k podnájmu souhlas pronajímatele, tedy v daném případě družstva. Stanovy družstva však mohou obsahovat také úplný zákaz podnájmu bytu, případně pro podnájem stanovit určitá omezení. V případě, že je zákonem nebo stanovami vyžadován souhlas s podnájmem, je zcela na vůli družstva, zda tento souhlas udělí či nikoliv. Na udělení souhlasu tedy není právní nárok a nelze se jej úspěšně domáhat soudní cestou. V případě, že byste dali byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele (družstva), bylo by takové jednání považováno za hrubé porušení povinnosti nájemce dle ust. § 2276 občanského zákoníku.
Mgr. Erika Turzová Baloghová