Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

dražba bytu

Vloženo: 01.07.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Pokud je exekuce strhavána ze mzdy, může být přitom dán byt do dražby?Exekuce je 100 000, hodnota bytu 610 000

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekuci lze provést pouze zákonnými způsoby. Výčet způsobů provedení exekuce je uveden v ust. § 58 a ust. § 59 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Mezi zákonem stanovené způsoby provedení exekuce patří dle výše citovaných ustanovení i srážky ze mzdy a jiných příjmů a také prodej nemovitých věcí.

Dle ust. § 58 odst. 2 exekučního řádu nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně.

Zároveň platí, že prodej nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny by měl být až tím posledním způsobem pro provedení exekuce.
Dále by způsob provedení exekuce neměl být nepřiměřený k hodnotě vymáhané pohledávky (ust. § 47 odst. 1 exekučního řádu). Například by bylo nepřiměřené, pokud by pohledávka činila pouze několik tisíc korun a exekuce by měla být provedena prodejem nemovitosti v hodnotě několika milionů korun. Nicméně zákon takový způsob exekuce (tedy prodej nemovitosti pro nízkou pohledávku) připouští, pokud uspokojení pohledávky není možné dosáhnout jiným zákonným způsobem provedení exekuce. Např. dlužník nemá žádný příjem ani bankovní účty ani hodnotnější movité věci či úspory případně jakýkoliv jiný postižitelný majetek.

Zákon tedy umožňuje aby došlo k zároveň k postižení mzdy i k prodeji nemovitosti. Zda bude taková exekuce přiměřená pak bude záviset také od výše vymáhané pohledávky a výše srážek ze mzdy. Také bude potřeba uvážit, zda v daném případě může dojít k uspokojení pohledávky oprávněného také jiným způsobem, například postižením bankovního účtu.

V případě, že máte za to, že je exekuce prodejem nemovitosti nepřiměřená, můžete se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu, a to co do nařízení exekuce prodejem nemovitosti. Důvodem pro zastavení exekuce by v takovém případě bylo, že byl výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights