Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Dovolená ve výpovědní lhůtě, 90% pracovní fond

Vloženo: 07.05.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

prosím Vás, jsem ve výpovědi od dubna, tz. končím 31.6. Manager mi podepsal dovolenou od 17.6. do 31.6. Ředitelka ale řekla, že to neplatí, protože je interní sdělení, že dovolené nad 5 dní musí podepisovat ona. Může toto být? Nemusí to být někde podepsané zaměstnanci, aby bylo vidět, že se o tom ví? Ani manager to nevěděl. Dále mi chce rozkouskovat dovolenou po 2 dnech do každého týdne. Když končím v půlce roce, nemusí mi také nařídit alespoň 14 dní dovolené v kuse jako je to standardně? Jak je to s oznámením předem? 14 dní jen? A také mám už několikátý měsíc psané služby pouze na 90%, nemusí mi to nějak nahradit než skončím? Co můžu dělat, když tvrdí, že není práce?

Děkuji mnohokrát za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

čerpání dovolené určuje dle ust. § 217 a násl. zákoníku práce zaměstnavatel. Nic nebrání tomu, aby zaměstnavatel vnitřním řádem upravil jakým způsobem bude o čerpání dovolení rozhodováno. Nelze tedy vyloučit, aby čerpání dovolené resp. dovolené v určité délce určovala právě například ředitelka.
V každém případě však musí být dodrženy zákonné podmínky pro určování dovolené.

Co se týká povinnosti stanovit zaměstnanci čerpání alespoň jedné části dovolené v délce dvou týdnů vcelku, od tohoto zákonného ustanovení se lze odchýlit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato dohoda přitom nemusí mít ani písemnou podobu. Pokud tedy trváte na tom, aby Vám byla poskytnuta dovolená dvou týdnů vcelku dle ust. § 217 odst. 1 zákoníku práce, doporučujeme uvedené sdělit zaměstnavateli písemně.

Zaměstnavatel je dle výše citovaného ustanovení povinen zaměstnanci písemně oznámit dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem. Tato doba může být na základě dohody se zaměstnancem zkrácena.

Pokud Vám zaměstnavatel přiřazuje služby ve zkrácené míře než je tak povinen činit dle pracovní smlouvy, s odůvodněním, že "není práce", lze takovou situaci vyhodnotit jako překážku práce na straně zaměstnavatele dle ust. § 208 a ust. § 209 odst. 1 zákoníku práce. V takovém případě Vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Ve smyslu ust. § 209 odst. 2 však může zaměstnavatel upravit výši náhrady mzdy v dohodě s odborovou organizací, která u něj působí, nebo pokud u něj odborová organizace nepůsobí, určit výši náhrady mzdy vnitřním předpisem. Tato náhrada mzdy však nesmí činit méně než 60% průměrného výdělku.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights