Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz- nesprávné srážky z exekuce(mzda + PID)

Vloženo: 28.07.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, Žádám Vás o vysvětlení ,když plátci špatně provádějí srážky povinného( neponechávají NČ a dále nerozlišují přednostní a nepřednostní) 1) MZDA - od zaměstnavatele 2) P I D - ČSSZ Jakým způsobem to řešit? Na koho se obrátit ?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
máte-li pochybnosti o správnosti výpočtu prováděných srážek, můžete dle ust. § 288 občanského soudního řádu požádat soud, u kterého výkon rozhodnutí (exekuce) probíhá, aby určil, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena, a je-li více oprávněných, kolik z ní připadne na každého z nich.
 
Pokud Vám plátce mzdy (jiného příjmu) již srazil  vyšší částku, než jakou byl podle zákona oprávněn srazit a takovou částku již vyplatil oprávněnému, můžete po oprávněném požadovat vrácení neoprávněně sražených částek. Pokud jsou takto sražené částky uloženy u soudu nebo soudního exekutora, požádejte je o jejich vrácení.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights