Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Dotaz na postup

Vloženo: 20.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak se dá vyřešit když má někdo více exekucí treba napriklad 8co víme...dle vypisu exekucí..Dají se tyto exekuce nějak sloučit dohromady a platit jednu??i v případě že jsou pokaždé za něco jineho??tři již splácim ale u dalsich rostou uroky a všechno chtela bych to zastavit a platit všechny dohromady máte prosím radu jak ma to děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bylo-li proti Vám zahájeno další exekuční řízení stejným oprávněným u stejného exekutora dříve, než zaniklo oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce (pro stejného oprávněného), spojuje se nová exekuce s předchozí exekucí ke společnému řízení přímo "ze zákona". V takovém případě exekutor ani exekuční soud nevydává žádné rozhodnutí.

O spojení exekucí ke společnému řízení rozhoduje exekuční soud na návrh pouze tehdy
- jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů
nebo
- zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému,

a

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu (pozn: tedy pokud nedošlo k postoupení pohledávky za Vaší osobou na jiného věřitele), nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího (celkem) částku ve výši 10.000,- Kč

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights