Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Dotaz na nájemní bydlení

Vloženo: 25.04.2019
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně změny majitele bytu. Bydlím v nájmu více než 15 let mám smlouvu na dobu neurčitou. Vím, že moje sml. je platná i při změně majitele. On my předložil sml. na 1 rok, s 10tis. akontací, což je pro mě absurdní, a nevím jestli má právo po mě chtít akontaci. Dále se ve sml. uvádí, že my bude zvyšovat nájem každý rok v rámci inflace,( to nevím jestli na to má právo ) nebo pokud udělá nějakou rekonstrukci. Co já vím tak má právo zvyšovat nájem cca 3-5 procent po dobu 3 let. S majitelem jsem se dohodl, že mu budu platit 5000 nájem až dokončí rekonstrukci domu né bytu, ale domu. U mě v bytě my bude měnit pouze 3 okna. Děkuji za odpověd.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

jak jste sám uvedl, změna v osobě vlastníka (pronajímatele) nemá a priori na nájemní vztah zásadní vliv, neboť práva a povinnosti dosavadního vlastníka nemovitosti z nájmu bytu přechází na vlastníka nového (ust. § 2221 odst. 1 občanského zákoníku). Vaše dosavadní nájemní smlouva je i nadále platná a nemáte povinnost podepisovat nájemní smlouvu novou.

Není nám zřejmé co přesně má "akontace" v návrhu smlouvy znamenat. Nicméně dle zákona má pronajímatel právo žádat složení jistoty (ust. § 2254 občanského zákoníku), která nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného. Tato jistota slouží zejména k zajištění povinností nájemce z nájemní smlouvy (např. zaplacení nájemného). Při skončení nájmu pak pronajímatel tuto jistotu vrátí nájemci, přičemž je oprávněn si započíst to, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Pokud tedy po Vás pronajímatel požaduje zaplacení jistoty ve výši 10.000,- Kč a Váš měsíční nájem činí částku ve výši 5.000,- Kč, je tento požadavek pronajímatele v souladu se zákonem. Opět však připomínáme, že nejste povinen novou nájemní smlouvu uzavřít.

Co se týká zvyšování nájmu, toto si lze ujednat ve smlouvě. Stranám tedy nic nebrání, aby si zvýšení nájmu předem ujednaly. Tedy ani tento požadavek pronajímatele na sjednání zvyšování nájemného není v rozporu se zákonem. Ani tento návrh však nejste povinen přijmout.
Pokud si zvyšování nájemného s pronajímatelem neujednáte, platí pro zvyšování nájmu ustanovení § 2249 občanského zákoníku. Dle citovaného ustanovení může pronajímatel jednostranně v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Pronajímatel může tento návrh vůči nájemci učinit vždy nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno. Pronajímatel tak může při dodržení zákonem stanovených podmínek navrhnout zvýšení nájemného každý rok.

Dle ust. § 2250 občanského zákoníku pak provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zvyšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o 10% z účelně vynaložených nákladů ročně. Pokud k dohodě nedojde, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného ročně o 3,5 % z vynaložených nákladů. Z uvedeného vyplývá, že zvýšené nájemné může pronajímatel za dodržení zákonných podmínek požadovat i v případě, že dojde k rekonstrukci domu nikoliv pouze v případě rekonstrukce bytu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights