Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

dotaz na exekuční příkaz

Vloženo: 06.08.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat..je proti mě vedena exekuce,jenom mi dodnes nejasné na jakou částku je exekuce vystavena..den 24.7. mi byl zablokován účet na částku cca. 15 000,- Kč..ihned jsem volala patřičnému exekutorovi ,abych situaci ihned řešila..bylo mi sděleno,že exekuce je na zcela jinou částku a musím si počkat na doporučený dopis kde je vše vysvětleno v případě dotazů si zavolat..dnes je 6.8. žádný doporučený dopis nepřišel ikdyž mi pan na telefonu tvrdil, že ho již odesílali a tudíž je to chyba pošty..snažila jsem se tedy s panem na telefonu nějakým způsobem domluvit jak co nejrychleji situaci vyřešit..musím čekat na dopis..Prosím o radu jak mám postupovat,abych vše uvedla co nejrychleji do pořádku..Předem děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
soudní exekutor je v první řadě povinen každému povinnému (dlužníkovi) zaslat písemně oznámení o zahájení exekuce, ke kterému je rovněž povinen přiložit zejména kopii exekučního titulu. Oznámení se většinou zasílá povinnému na adresu jeho trvalého pobytu evidovanou v centrálním registru obyvatel. Z oznámení je zřejmé, jaká povinnost se bude v exekučním řízení vymáhat.
 
Současně s oznámením je exekutor povinen zaslat povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti ve lhůtě 30 dnů. Dokud tato lhůta neuplyne, nesmí exekutor provést exekuci. Může, a často se tak děje, vydat tzv. exekuční příkaz. 
 
K provedení exekuce tzv. "přikázáním pohledávky u peněžního ústavu" (§ 303 a násl. občanského soudního řádu) je soudní exekutor povinen vydat exekuční příkaz, který je rovněž povinen doručit povinnému.
Příkaz doručí exekutor i bance. Banka zablokuje peněžní prostředky na účtu povinného do výše vymáhaného dluhu už v okamžiku, kdy je jí exekuční příkaz doručen. 
 
Pokud Vám dosud nebyly doručeny ze strany soudního exekutora žádné shora uvedené listiny, doporučujeme především nahlédnout do exekučního spisu, na což máte jako účastník exekuce nárok.
 
Zároveň požádejte svou banku o vydání kopie exekučního příkazu.
 
Pokud shledáte jakékoliv pochybení na straně exekutora, můžete postupovat některým ze způsobů popsaných v našem článku Obrana proti exekucím, který naleznete zde http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-...
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights