Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Dotaz

Vloženo: 05.12.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, rád bych Vás požádal o pomoc. Zaplatil jsem celou část peněz exekutorovi a nevím jak si napsat žádost o odblokování účtu? Bezplatná právnička mě odflákla,ze má od následujícího dne dovolenou.Předem moc Děkuji za odpověď. S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ke zrušení exekučního příkazu, tedy k "odblokování účtu" by měl exekutor přistoupit i bez písemné žádosti, a to poté, co nabude právní moci příkaz k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz vydává exekutor neprodleně poté, kdy povinný splní svou povinnost. Konkrétní lhůta pro vydání tohoto příkazu ovšem předepsána není.

Jakmile příkaz k úhradě nákladů exekuce nabude právní moci, exekutor zašle oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Exekutor takové oznámení zašle tedy i bance u které máte veden exekucí postižený účet. Banka na základě tohoto oznámení účet "odblokuje". K zaslání oznámení o skončení exekuce zákon také nepředepisuje konkrétní lhůtu. Ze zákona je ovšem exekutor povinen postupovat rychle a účelně a dbát při tom ochrany práv účastníků řízení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights