Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz

Vloženo: 10.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, bohužel mě postihla exekuce na 12600 Kč. Exekutor mi zablokoval účet na kterém byla tato částka v mínusu a zároveň mi dal exekuci na plat. Při výplatě mi tato částka byla odečtena že mzdy a zbytek mzdy odeslán na účet, ale tam se mi částka že zbylé odeslané mzdy odečetla podruhé. Poradíte co dělat abych dostal peníze zpět? Děkuji.

Text odpovědi: 

máme za to, že pokud na Váš účet přichází pouze částky mzdy krácené do výše nezabavitelné části mzdy, není postup exekutora spočívající v zabavení peněžních prostředků na bankovním účtu správný.
V tomto směru odkazujeme i na judikát Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 121/16, ze dne 20. 10. 2016. V tomto případě se Ústavní soud zabýval otázkou možnosti postihnout exekučně důchod a zároveň účet na který přichází výlučně částky důchodu krácené do výše nezabavitelné části důchodu. Ústavní soud dospěl k závěru, že takové finanční prostředky na bankovním účtu jsou příjmem, sloužícím k úhradě životních potřeb stěžovatele, případně jeho blízkých a tedy je nelze exekučně postihnout jako vkladovou pohledávku. Máme za to, že obdobný postup se vztahuje také na srážky ze mzdy.
Doporučujeme proto podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do postižení vkladové pohledávky na Vašem účtu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights