Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz

Vloženo: 14.07.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Můj přítel splácí více pohledávek najednou, ale vznikl problém, kdy exekutor vyžaduje bezpodmínečně doplatit celých 40 000 najednou do začátku září 2013. Jelikož vzhledem k jeho nízkému příjmu pro něj nemohu sehnat půjčku od bankovní instituce (obešla jsem jich mnoho, hned jak jsem se o tomto problému dozvěděla), není schopen tuto částku sehnat i při nejlepší vůli. Existuje vůbec nějaká možnost jak se bránit, jestliže opravdu není v jeho silách danou částku sehnat? Osobní bankrot je nereálný, protože je spoluvlastníkem bytové jednotky (po rozvodu a rozdělení SJM napůl), ale na druhou stranu si nemůže vzít půjčku s tím, že by ručil polovinou bytu... Vím, že za hloupost či opomenutí se vždy platí, ale nevěřím, že neexistuje způsob jak legálně zabránit fyzickému zabavení toho ničeho co má. Prosím o radu. Velmi to spěchá. K jednání v jeho věci mám samozřejmě plnou moc. Děkuji. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
způsoby výkonu exekuce jsou dány občanským soudním řádem a exekučním řádem. Bohužel tyto předpisy nezakotvují jakýkoli nárok na splátkový kalendář, na nějž by musel exekutor přistoupit. Z vašeho dotazu jsem pochopil, že zaplacením této částky podmiňuje exekutor neprovedení mobiliární exekuce (zabavování věcí v domě/bytě povinného) nebo exekuční prodej nemovitosti. Volba způsobu provedení exekuce je věcí exekutora, přičemž platí, že by měl exekutor volit způsob, který bezpečně stačí k uhrazení vymáhané pohledávky. Zároveň jsou stanovena v § 58 exekučního řádu pravidla, jak by měl exekutor běžně postupovat při provádění exekuce. Z tohot vyplývá, že nejprve by měla být exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nejprve přikázáním pohledávky z účtu povinného, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud tyto způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí. Pokud by exekutor postupoval v rozporu s § 58 exekučního řádu, bylo by na místě podání návrhu na částečné zastavení exekuce pro nevhodnost zvoleného způsobu exekuce.
S pozdravem,
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights