Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Doručenka

Vloženo: 16.07.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce. Byly mi zablokovány minulý pátek všechny účty. Ve středu přišla na můj účet výplata, ihned jsem v bance exekutorovi poslal peníze. Zároveň došel na poštu dopis o exekuci, který jsem převzal. Dnes jsem exekutorovi volal, peníze v pořádku dorazily, ale nemůže prý dát příkaz k odblokování účtů, než jim přijde zpátky dodejka o převzetí dopisu. Volal jsem na českou poštu a dodejka prý chodí 2-5 dní jako obyčejná pošta. Exekutor mi řekl, ať si zase zavolám tak v pondělí, že to, že mi i po zaplacení odblokují účet je jejich dobrá vůle....
Přitom už jsem jednu exekuci měl u jiného exekutora a ten na podmínkách doručení dodejky netrval a účet jsem měl odblokovaný 2 dny po zaplacení.

Nechápu to, je tenhle postup v pořádku?

Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že jste vymáhanou pohledávku uhradil ve třicetidenní lhůtě pro dobrovolné splnění vymáhané povinnosti. Dle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu, splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena.
Ve smyslu ust. § 46 odst. 8 exekučního řádu teprve po právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Až na základě tohoto oznámení dojde k "odblokování" účtů.

Exekutor tedy ve Vašem případě nepostupuje v rozporu se zákonem.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights