Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Doplatek za zvýšení nájemného

Vloženo: 29.07.2022
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den. Bydlíme v nájemním bytě už 8 rokem. Každé 2 roky prodlužujeme nájemní smlouvu na dobu určitou na další 2 roky. Letos nám nájemní smlouva skončila ke 30.4.2022. Zapomněl na to pronajímatel i my jakožto nájemci. 25. 7. 2022 si pronajímatel vzpomněl a kontaktoval nás o uplynulé smlouvě a že tedy podepíšeme novou, která bude podepsaná k datu 1.5.2022 aby navazovala na tu předchozí. Souhlasili jsme. Přibyla informace, že se ale současně vzhledem k úrokové sazbě a inflaci zvyšuje nájem o 700 Kč měsíčně. I s tímto jsme souhlasili. A další informace byla, že pronajímatel žádá doplacení rozdílu nájemného od toho data 1.5. Tudíž po nás chce abychom mu to navýšení 700 Kč doplatili i za ten měsíc květen, červen a červenec. My ale podepisujeme smlouvu teď 1.8.2022. Má na toto dorovnání nárok? Může po nás ten rozdíl v navýšení 2.100 Kč zpětně za 3 měsíce chtít? Dekuji Poláková
Text odpovědi:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci. Dle ust. § 2285 občanského zákoníku pokud pokračuje nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem ujednán znovu na tutéž dobu, jakou byl ujednán dříve, nejvýš ale po dobu dvou let. Uvedené platí za předpokladu, že si smluvní strany v nájemní smlouvě neujednaly něco jiného. V případě, že jste neobdrželi písemnou výzvu k opuštění bytu, mohlo dojít k prodloužení nájmu. V takovém případě platí, že je nájem ujednán na další dva roky. Ohledně zvyšování nájemného se pak, v případě absence smluvního ujednání, uplatní ust. § 2249 občanského zákoníku. V případě, že podepíšete novou nájemní smlouvu, budete vyšší nájemné platit dle toho data, na kterém se ve smlouvě písemně s pronajímatelem dohodnete.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights