Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Domluva

Vloženo: 30.11.2022
Text otázky: 

Exekutor mi strhává měsíčně částku ze mzdy cca kolem 5000, ale vždy ,když přijdou mimořádné prémie(vánoční,atd) tak to bývá až 14000. Chci se zeptat, jestli se dá s exekutorem domluvit,že by třeba z té Vánoční prosincové výplaty by mi prominul jednu splátku nebo by si vzal méně?
Text odpovědi:
Dobrý den,
v případě, že je dluh vymáhán v exekučním řízení, má exekutor povinnost postupovat dle zákona tak, aby pohledávku zcela vymohl. Zákon tedy exekutorovi nedává oprávnění rozhodnout o úplném nebo částečném upuštění od postižení mzdy nebo příjmu za určité období. K případnému řešení nenadálé tíživé situace dlužníka lze využít ust. § 266 občanského soudního řádu, dle kterého může povinný dosáhnout odkladu exekuce, pokud se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.
Mgr. Erika Turzová Baloghová