Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Dohoda o zvýšení kvalifikace

Vloženo: 13.03.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

před dvěmi lety jsem nastoupil do nového zaměstnání, kde jsem s nimi podepsal dohodu o zvýšení kvalifikace.
Stejně jako já, nastupoval i kolega.
Měli jsme na dohodě určitou částku, kterou bychom měli v případě odchodu z firmy zaplatit.
Chtěl bych z firmy odejít a přichází tedy můj dotaz.
Kolega, který měl podepsanou stejnou dohodu již odešel a peníze po něm nechtěli, je zde tedy možnost, že je to jakýsi precedens a peníze již nemohou chtít ani po mě?
Ještě jsem někde četl tu možnost, že pokud je zvýšení kvalifikace podmínkou pro přijetí do nového zaměstnání, není zde možnost vymáhání peněz.
Je nějaká z těchto dvou možností pravdivá?
Nebo prostě budu muset "odchodné" zaplatit?

Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

součástí kvalifikační dohody je kromě jiného závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil.

Dále platí, že nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží. Zda a jaká částka bude po zaměstnanci požadovaná k úhradě tedy vždy záleží na okolnostech konkrétního případu.
Samotný fakt, že u Vašeho kolegy zaměstnavatel úhradu nákladů zatím nepožaduje ještě automaticky neznamená, že po Vás tyto náklady požadovat nebude. Nelze také automaticky uzavřít, že by případný požadavek zaměstnavatele k náhradě nákladů zvýšení kvalifikace vůči Vaší osobě byl či nebyl oprávněný.

K Vašemu druhému dotazu uvádíme, že dle ust. § 235 odst. 3 zákoníku práce povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nevzniká, jestliže:

a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,

b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce,

c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights