Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Dlužník v jediném pokoji bytu - jak se vyhnout možné exekuci vybavení celého domu?

Vloženo: 29.05.2019
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

V dvougeneračním domě má být zřízeno trvalé bydliště člověka (člena rodiny) s dluhy a uvalenou exekucí. Dlužník bude obývat pouze jediný pokoj. Majitel domu, dříve než k ubytování dojde, chce mít jistotu, že exekuce nepostihne i jeho majetek. Jaký je nejvhodnější způsob ochrany vlastního majetku? Je nutné sepsat nájemní smlouvu? Je potřeba sestavit nějaký soupis majetku? Podrobně? Nebo stačí napsat, že majetek dlužníka jsou pozue věci v jeho pokoji a vše ostatní je majetkem majitele domu?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud bude dlužník v domě bydlet, doporučujeme sepsat nájemní smlouvu, v níž bude uvedeno, že dlužník má právo nájmu pouze k jediné místnosti v domě. I tak však nelze zcela vyloučit, že exekutor do soupisu pojme i věci, které nenáleží povinnému. V takovém případě pak bude muset vlastník těchto věcí bránit postupem dle ust. § 68 exekučního řádu, a to podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, případně i podáním žaloby na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí dle ust. § 267 občanského soudního řádu. Oba tyto návrhy musí být doloženy důkazy svědčícími o tom, že vlastníkem věcí je jiná osoba než povinný (např. účetní doklady vystavené na jméno vlastníka věci).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights