Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Darování pozemků v exekuci

Vloženo: 28.12.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,moje matka má exekuci na 1/2 pozemku se zahradním domkem,jednu exekuci ve výši 100000kč jsem za ní zaplatil s tím, že na mě pozemek přepíše,ale má na něj ještě jednu exekuci, dá se přepis uskutečnit? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, že byla nařízena exekuce prodejem nemovitých věcí, tedy prodejem předmětného pozemku, nelze převod pozemku na Vaši osobu realizovat, neboť Vaše matka jako dlužník není ve smyslu ust. § 69 exekučního řádu ve spojení s ust. § 335b odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu oprávněna převést pozemek na jinou osobu. K převodu pozemku by případně mohlo dojít pouze se souhlasem oprávněného a exekutora, ovšem není příliš pravděpodobné, že takový souhlas získáte v případě, že uvažujete o bezplatném převodu.

Jiná je situace v případě, že na pozemek bylo pouze zřízeno exekutorské zástavní právo. V takovém případě sice k převodu pozemku na Vaši osobu může dojít, nicméně tím nedochází k zániku exekutorského zástavního práva a pozemek může být v exekuci zpeněžen.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights