Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Částečné zrušení exekučního příkazu

Vloženo: 23.01.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

soud na můj návrh na zrušení exekuce vydal usnesení o částečném zrušení exekučního příkazu, ale po tomto zrušení již exekuční příkaz nebude obsahovat nic jiného než náklady oprávněného a náklady exekutora, předmětná dlužná částka o kterou se jednalo - 1498,-Kč byla zrušena s tím, že na ni byl vydán rozhodčí nález neoprávněně. Mám možnost požádat o úplné zrušení exekučního příkazu, kdy obsahuje jen náklady oprávněného - soudní poplatek (nesoudil jsem se) a právní zastoupení? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve Vašem dotazu mluvíte o dvou věcech - jednak tvrdíte, že byla exekuce zahájena na základě rozhodčího nálezu na druhou stranu zmiňujete soudní poplatek, což navozuje dojem, že se oprávněný obrátil na soud nikoliv na rozhodce. Jelikož nám tedy chybí podstatné informace k věci, podáváme pouze obecnou informaci.

Pokud byla exekuce zahájena pouze na základě rozhodčího nálezu vydaného na základě neplatné rozhodčí doložky, lze tuto exekuci zastavit z důvodu, že se neopírá o platný exekuční titul. V takovém případě by dle našeho názoru neměly být vymáhány ani náklady oprávněného s rozhodčím řízením spojené. Ohledně nákladů exekuce pak neexistuje zcela jednotná judikatura, nicméně dle našeho názoru by náklady exekuce neměly být vymáhány po povinném.

Z tohoto důvodu zastavená exekuce však nebrání tomu, aby se oprávněný obrátil se svým nárokem na soud a zajistil si tak vydání platného exekučního titulu, na základě kterého pak již exekuce pro soudně přiznanou pohledávku může probíhat. V takovém případě lze vymáhat rovněž náklady spojené se soudním řízením. Pro účely exekučního řízení a v něm vymáhaných nákladů soudního řízení (včetně soudního poplatku) je pak bezpředmětné, zda jste se soudního řízení aktivně účastnil či jste se tohoto nalézacího řízení, ať již z jakéhokoliv důvodu, neúčastnil. Rovněž v rámci takto zahájené exekuce bude možné vymáhat náklady oprávněného v exekuci a náklady a odměnu exekutora.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights