Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Částečně zastavená exekuce

Vloženo: 08.04.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den.
Pokud na automobil byla částečně zastavená exekuce, co do její prodeje, mohu nechat automobil ekologicky zlikvidovat, jelikož je ve stavu, kdy už se žádné další opravy nevyplatí.. ?
Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 44a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád nesmí povinný po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem. Pokud tedy máte v úmyslu nechat automobil ekologicky zlikvidovat, doporučujeme předem o tomto postupu vyrozumět příslušného exekutora a vyžádat si jeho stanovisko k ekologické likvidaci vozidla.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights