Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Brigáda, hmotná nouze a exekuce

Vloženo: 21.11.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Povídám hmotou noty a od 1.12.2019 brigádu za 6 000,- Kč za měsíc. Jsem v důchodovém věku celé duchod nepopírám. Chybí mi roky. Může mi exekutivě něco strhávat. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývají podstatné skutečnosti, které by byly potřebné k jeho jednoznačnému zodpovězení (zejména kolik činí součet Vašeho čistého příjmu, zda máte vyživovací povinnost vůči manželu či dětem, a zda a jaké přednostní pohledávky máte).

Uvádíme proto obecný způsob výpočtu srážek z příjmu:

Z příjmu Vám musí být zachovaná tzv. nezabavitelná částka, která pro rok 2019 činí 6.428,67 Kč. Pokud máte manžela nebo děti, kterým jste povinována výživou, bude nezabavitelná částka vyšší.

Nezabavitelná částka se odečte od součtu Vašich čistých příjmů.

V případě, že je rozdíl čistého příjmu a nezabavitelné částky větší než 9.643,- Kč, částka nad 9.643, -Kč se zabaví celá.

Částka do 9.643,- Kč (včetně této částky) se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi.

- z první třetiny se platí nepřednostní pohledávky (a také přednostní pohledávky, když k jejich úhradě nestačí druhá třetina)

- z druhé třetiny se platí přednostní pohledávky; když přednostní pohledávky nejsou, zůstává druhá třetina dlužníkovi,

- třetí třetina vždy náleží dlužníkovi.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights