Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

blokace účtu osvč když nemá zaměstnance

Vloženo: 29.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
když jsem osvč a nemám zaměstnance a mám zablokovaný podnikatelský účet, jak mohu požádat, aby mi byly vypláceny prostředky nutné k výkonu předmětu podnikání?
Děkuji

Text odpovědi: 

dle ust. § 322 odst. 3 občanského soudního řádu je-li povinný (dlužník) podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí (exekuce) týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Toto ustanovení je však zaměřeno pouze na věci, které podnikatel potřebuje k výkonu svého podnikání, např. pracovní nástroje, zásoby materiálu apod.

Prostředky uložené na bankovním účtu podnikatele lze postihnout exekucí dle ust. § 303 a násl. občanského soudního řádu. Výjimku tvoří pouze finanční prostředky vymezené v ust. § 304a občanského soudního řádu, o nichž podnikatel učiní vůči bance prohlášení, že jsou určeny na výplatu mezd zaměstnanců podnikatele. Zákon nestanoví jinou výjimku při exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights