Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

bez smlouvy

Vloženo: 03.02.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Chci se zeptat, 31.1.2015 mi skončila pracovní smlouva na dobu určitou, dnes je 3.2.2015 a stále ji nemám. Je to normální?

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
Váš zaměstnavatel nepostupuje v souladu se zákoníkem práce (zákonem č. 262/2006 Sb.), když Vám přiděluje práci, aniž by s Vámi sepsal písemnou smlouvu nebo se s Vámi dohodl jakkoli jinak (např. že budete pracovat na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce). Navíc pracovní smlouva, ať již na dobu určitou či neurčitou, musí mít písemnou formu. Zaměstnavatel má totiž ze zákona povinnost Vás nejpozději v den nástupu do práce (ve Vašem případě dne 1.2.) informovat o všech podstatných záležitostech týkajících se pracovního poměru (tj. minimálně dobu zaměstnání, výši mzdy, náplň práce, tzn. zda tedy budete pracovat za stejných či jiných podmínek než doposud apod.).
 
Pokud v práci pokračujete s vědomím Vašeho nadřízeného a je Vám stále přidělována práce, aniž by se zaměstnavatel jakkoli jinak vyjádřil (tj. že by Vám sdělil, že pracujete na dohodu), pak nastává zákonná fikce. Dle § 65 odst. 2 zákoníku práce totiž platí, že pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Je potřeba, abyste pracoval alespoň jeden týden a s vědomím Vašeho nadřízeného a zároveň skutečně nebyla, byť jen ústně, uzavřena se zaměstnavatelem jiná dohoda. Pracovní poměr pak vzniká ze zákona, i když nedošlo k podpisu smlouvy. Pokud by s Vámi chtěl zaměstnavatel pracovní poměr ukončit, pak Vám s ohledem na vzniklou zákonnou fikci, musí dát řádnou výpověď pro jeden z důvodů uvedených v zákoníku práce a dle toho, o jaký důvod se bude jednat, pak i případně vyplatit odstupné.
 
Pokud by  Váš zaměstnavatel nadále porušoval právní předpisy a nepostupoval v souladu se zákoníkem práce, máte právo jeho jednání ohlásit na Oblastní inspektorát práce.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights