15.7.2006 Ústavní stížnost

Právník IuRe podal jménem klientky paní G. ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů ohledně exekuce klientky IuRe paní G., v jejímž případě se exekutor Mgr. Roman Vytejček působící na Exekutorském úřadě v Praze 3 svévolně dopustil celé řady nezákonností.
 
Exekutor provádějící vyklizení bytu přistoupil k exekuci v době pracovní neschopnosti klientky, kterou doložila a především si ještě před provedením vyklizení vyčíslil své náklady a odměnu exekuce na téměř 100 000 Kč a aniž klientce možnost podat námitky či zaplatit, ihned prodal její jediný majetek, chatu, na úhradu nákladů exekuce. Na výzvu o nápravu svých pochybení nereagoval, nápravu nezjednala ani Exekutorská komora. Exekutor Vytejček poté doručoval klientce svá rozhodnutí na místa, kde se evidentně nemohla zdržovat (adresa vyklizeného bytu či dokonce v dražbě prodané chaty) a znemožnil jí tak podat proti nim námitky. Soud prvního a druhého stupně při projednávání exekuce chaty tyto jeho praktiky nevzal v potaz s exekuci posvětily. Za obzvlášť šokující považuje IuRe fakt, že soudy ignorovaly zjevné porušení zákona co se týče doručování a nevyvodily z něj závěr, že rozhodnutí exekutora o svých nákladech nejsou řádně doručena a tedy ani pravomocná, nehledě na ostatní nezákonnosti exekutora. Z tohoto důvodu externí spolupracovník IuRe JUDr. Milan Paláček podal proti rozhodnutím obou soudů ústavní stížnost, neboť bylo porušeno právo klientky na řádný proces a na ochranu majetku.
 
Paní G. není klasický případ neplatiče, k exekuci u ní došlo vinou souhry pochybení a právních zmatků. Klientka uzavřela v dobré víře v roce 1994 nájemní smlouvu na obecní byt, tato smlouva byla vinou pochybení Městské části Praha 1 neplatná, neboť dům jež nebyl v době nájmu majetkem městské části, ale restitutenta. Jako osoba bez právního titulu k bytu byla paní G. nařízena exekuce vyklizením. Při něm přišla vinou exekutora i o jedinou možnost jiného bydlení, když její chatu prodal na úhradu své přemrštěné odměny. Paní G. je dlouhodobě nemocná, přičemž její nemoc se díky stresu v její věci zhoršuje. Její příjem činí zhruba 3000 Kč měsíčně a přebývá na ubytovně, odkud může být každou chvíli vystěhována.
 
IuRe uvádí jméno exekutora Mgr. Vytejčka s plným vědomím civilně i trestněprávních důsledků pomluvy, křivého obvinění apod. Všechna tvrzení má IuRe plně podložena a za stávající situace je veřejné upozornění na jeho nelegální způsoby při provádění exekuce jediným prostředkem obrany.

Partneři

 

European Digital Rights