TZ: Nevládní organizace nabízí poradnu a osobní konzultace k problémům nájemního bydlení

Pro nájemníky, kteří mají problémy domluvit se s pronajímateli, funguje od počátku roku 2011 korespondenční a mailová právní poradna organizace Iuridicum Remedium. Vzhledem k zájmu o právní rady nově nezisková organizace zavádí možnost osobní konzultace problému se zkušeným advokátem.

Od počátku března 2011 provozuje občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) právní poradnu pro nájemníky, kteří si neví rady s novou situací na trhu s nájmy. Ta nastala počátkem roku po zrušení regulovaného nájemného ve většině sídel České republiky vyjma Prahy a krajských měst kromě Ústí nad Labem, Ostravy a měst nad 10 tis. obyvatel ve Středočeském kraji, kde začne deregulace až počátkem roku 2012. „Nájemníci často nemají dostatek informací, neví co pro ně konec platnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného přesně znamená,“ upozorňuje advokát projektu Matěj Dvořák z IuRe.

IuRe provozuje poradnu i osobní konzultace díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj. Od března 2011 realizuje roční projekt, který má napomoci ke zlepšení orientace nájemníků v jejich právech a povinnostech a tím významně posílit jejich právní jistotu. „Ne každý nájemník dosáhne na komerční právní pomoc, proto nabízíme bezplatné právní poradenství případně zastupování advokátem. Projekt se zaměřuje na celou Českou republiku,“ doplňuje koordinátor projektu David Kyncl.

V praxi často dochází k řadě problémů: nájemci v bytových domech v soukromém vlastnictví nemají od svého pronajímatele k dispozici potřebné úplné informace o průběhu deregulace nájemného a svých právech dle platné právní úpravy a dochází tak k porušování ustanovení o podmínkách výpovědi, zejména pak informační povinnosti o možnosti soudní obrany, porušování podmínek deregulace nájemného atd. „Další samostatnou otázkou je stanovení výše tržního nájemného. V této oblasti nutno očekávat četné soudní spory, kde na straně jedné stojí pronajímatel, v mnohých případech podnikatelský subjekt, a na straně druhé nájemník, který často nemá právní vzdělaní ani prostředky na právní zastoupení. I v těchto případech by mohl pomoci náš projekt,“ doplňuje advokát projektu Matej Dvořák.

Zájemci o právní pomoc se mohou obracet na adresu Iuridicum Remedium, o.s., U Průhonu 23/1201, 170 00 Praha 7 nebo na mail iureatiure [dot] org. Na začátek je potřeba zaslat stručný písemný popis problému a skeny nebo kopie související dokumentace. V případě zájmu o osobní konzultaci s právníkem je třeba se objednat na čísle 222 515 564. Samotné konzultace probíhají každý pátek od 9 do 11 hod. do konce roku 2011 v oblasti Prahy 2.
 

Partneři

 

European Digital Rights