la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

STOP ACTA! Napište poslancům EP, že nechceme ACTA!

Oslovili jsme českého europoslance Jana Zahradila, zpravodaje výboru pro rozvoj EP s argumenty dohodě ACTA. Jeho výbor vydal k ACTA doporučující stanovisko, se kterým nelze v žádném případě souhlasit. Podle kritiků dohoda ACTA nepodporuje férový obchod, vychýlí rovnováhu chrany práv duševního vlastnictví ve prospěch korporátních vlastníků těchto práv a způsobí problémy s přístupem k lékům (text ACTA není provázaný s deklarací DOHA). ACTA odstraňuje základní stupnice z definic trestného činu. ACTA neobsahuje výjimku ve veřejném zájmu. Výsledkem ACTA je, že kriminalizuje každodenní používání počítače. ACTA může také být použita ke kriminalizaci novin a internetových stránek odhalující závažné dokumenty, ke kriminalizaci administrativních pracovníků, kteří předají závažné soubory, lidí, které si dělají kopie pro vlastní použití za účelem odhalení nekalých praktik a to vše ve veřejném zájmu. ACTA kriminalizuje téměř každý čin s počítačem - např. i předání e-mailem.

Vyjádřete i vy nesouhlas s přijetím ACTA a pokusme se ji zastavit!

 
 
 
Text dopisu:
 
Vážení členové Výboru pro rozvoj, vážený pane poslanče Zahradile,
 
Tímto dopisem vyjadřujeme naše obavy z podpisu z dohody Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Níže uvádíme body, které jsou nezbytné pro řádné posouzení dopadu dohody ACTA a uvádíme další argumenty proti stávající podobě této dohody.
 
1. ACTA přesahuje stávající právní předpisy EU, což dokládají a potvrzují významní akademici (European Academics, 2011), ale také studie zadaná Evropským parlamentem - Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) [INTA, 2011]. Přestože právníci Parlamentu došli k závěru, že na první pohled se ACTA zdá být v souladu s platnými právními předpisy EU [FFII-922] je ACTA založena na politice maloobchodních cenách, které by mohly vést k poškození firem na základě fiktivních výpočtů hrubých příjmů, což je cena daleko za skutečnou škodu. INTA Studie doporučuje požádat Evropský soudní dvůr o stanovisko k dohodě ACTA právě v této oblasti.
 
2. Dohoda ACTA nepodporuje férový obchod, její záměr jde proti rovnováze, kterou se snaží nastolit Světová obchodní organizace a dohod TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví).
 
3. ACTA je nevyvážená ve vztahu k právu na vlastnictví a právu na svobodu projevu (viz Test ve zprávě Korff a Brown, 2011). Jejich závěry jsou zničující: "ACTA byla sjednávána v utajení, bez dostatečných informací od občanské společnosti a jednotlivých státních parlamentů a v úzké spolupráci s předními korporátními vlastníky práv. Není divu, že to vyústilo v text, který dává nepřiměřenou ochranu velkým korporacím, nezasazuje rovné podmínky mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi v mezinárodních obchodních vztazích, brzdí inovace (zejména malých a středních podniků), nedokáže podporovat místní kulturu, a může bránit šíření znalostí pro lidi po celém světě (například i přístupu ke zdravotní péči a generických léků). "[Korff a Brown, 2011]
 
4. Pokud jde o základní práva, Korff & Brown v závěru upozorňují: "Celkově lze říci, že ACTA vychýlí rovnováhu ochrany práv duševního vlastnictví k jedné skupině, a to korporátním vlastníkům práv, a nespravedlivě se chová k druhé skupině - lidem a uživatelům těchto práv, ACTA tedy jde proti všem ostatním. Stejně tak nepřiměřeně zasahuje do celé řady dalších základních práv, a nebo neumožňuje pro stanovení těchto práv demokratické řízeních, lidem je znemožněno se bránit a obecně je znemožněno brát v úvahu různé aspekty a protichůdné zájmy. To dělá celou dohodu, podle našeho názoru, neslučitelnou se základním evropským právem a normami". [Korff a Brown, 2011]
 
5. Ve třetích zemích s menší úrovní ochrany základních práv, bude ACTA mít více negativních dopadů, než v EU. Ratifikací ACTA by EU v rozporu s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii, kde je zakotvena povinnost podporovat demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, včetně úcty k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva.
 
Stejně tak není ACTA je v souladu s články 17 a 19 Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech (ICCPR). [Čl. 19, 2011]
 
6. Organizace občanské společnosti (např. [Oxfam, 2011] a [Public Citizen, 2011]) a akademické stanovisko [Flynn, Madhani, 2011] poukázaly na problémy s přístupem k lékům. Text ACTA není provázaný s deklarací z Doha (Doha Ministerial Declaration). Kombinace zvýšených opatření bez odkazu na prohlášení z Dohá a DG-Trade a US Trade Representative neposkytuje dostatečné záruky pro přístup k lékům. [FFII-922]
 
7. Pokud jde o trestní opatření ACTA omezuje politický prostor najít proporcionální řešení sporů, např. omezí možnosti WTO a panelu pro řešení sporů obchodního zaměření (např. USA versus Čína případ). ACTA odstraňuje základní stupnice z definic trestného činu. ACTA neobsahuje výjimku ve veřejném zájmu. Výsledkem ACTA je, že kriminalizuje každodenní používání počítače. ACTA může také být použita ke kriminalizaci novin a internetových stránek odhalující závažné dokumenty, ke kriminalizaci administrativních pracovníků, kteří předají závažné soubory, lidí, které si dělají kopie pro vlastní použití za účelem odhalení nekalých praktik a to vše ve veřejném zájmu. ACTA kriminalizuje téměř každý čin s počítačem - např. i předání e-mailem. ACTA také definuje jako trestný čin napomáhání k trestnému činu a účast na něm a tak vyvíjí tlak na poskytovatele internetových služeb, kteří musí rozhodnout o preventivní cenzuře internetové komunikace. [Čl. 19, 2011, FFII-922]
 
8. ACTA nebude mít dopad na uspokojivé řešení globálního mediálního pirátství. Vysoké ceny zboží za média, nízké příjmy a levné digitální technologie jsou hlavní prvky globálního mediálního pirátství. Vzhledem k místním příjmům v Brazílii, Rusku nebo Jižní Africe, cena CD, DVD, nebo kopie Microsoft Office je pětkrát až desetkrát vyšší než ve Spojených státech nebo v Evropě, a to se podílí na rozvíjení [Karaganis, 2011]. Přibližně 90% lidí v rozvíjejících se ekonomikách se může obrátit na nelegální kopie. Silná legislativa typu ACTA nemůže vyřešit tento problém. Cenová politika je globálním problémem a znakem selhání trhu. Navíc náklady na odstranění tvrdých opatření a sociální péče vzniklá postihy definované v ACTA budou enormní. ACTA tedy není v souladu s článkem 15 Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR). [FFII-922]
 
9. V lednu 2011 vydala Evropská skupina akademiků "Stanovisko akademických pracovníků z evropských zemí na ACTA". Akademici vyzývají evropské instituce, zejména Evropský parlament a národní zákonodárce a vlády odmítnout souhlas s dohodou ACTA a to z důvodu, že mají vážné obavy o základní práva, ochranu údajů a spravedlivou rovnováhu zájmů" [Evropské akademické, 2011]
 
10. Podle EP INTA studie se ACTA nezdá být bezprostředně prospěšná pro občany EU. [INTA, 2011]
 
11. ACTA bude mít negativní dopad na inovace, hospodářskou soutěž, vývoj, fair trade, start up firem, projekty masové digitalizace, přístupu k lékům a k rozvoji internetu. ACTA ohrožuje právní stát a základní práva. Tyto negativní důsledky budou mít dopad i na EU.
 
Vyzýváme Evropský Parlament, aby řekl NE ACTA.
 
Petra Kubálková a Mojmír Janeček
 
Iuridicum Remedium
/překlad IURE, zdrojový dokument: Foundation for a Free Information Infrastructur http://acta.ffii.org/?p=1060/
 
Reference

  1. [ARTICLE 19, 2011] ARTICLE 19 http://www.article19.org/resources.php/resource/2901/en/european-parliam...
  2. [European Academics, 2011] Opinion of European Academics on ACTA http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html
  3. [FFII-922] FFII note on the Legal Service’s Opinion on ACTA http://acta.ffii.org/?p=992
  4. [Flynn, Madhani, 2011] Sean Flynn with Bijan Madhani, ACTA and Access to Medicines http://rfc.act-on-acta.eu/access-to-medicines
  5. [INTA, 2011] European Parliament INTA study http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/DG_EXPO_Policy_Departmen...
  6. [Karaganis, 2011] Media Piracy in Emerging Economies, edited by Joe Karaganis http://piracy.ssrc.org
  7. [Korff & Brown, 2011] Douwe Korff & Ian Brown, Opinion on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights, 2011: http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-rights
  8. [Oxfam, 2011] Oxfam Statement regarding ACTA and Public Health http://www.oxfamsol.be/fr/IMG/pdf/Oxfam_ACTA_analysis_FINAL.pdf
  9. [Public Citizen,2011] Public Citizen http://www.citizen.org/documents/Letter-to-Members-of-the-Committee-on-L...

Partneři

 

European Digital Rights