la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Napište magistrátu, že stojíte o férovou opencard!

Nejsme ovce - chceme anonymní opencard s fér podmínkami. Informační kampaň za férovou opencard pokračuje! Nyní se můžete aktivně zapojit a poslat magistrátu zprávu, kterou dáte jasně najevo, že o skutečně anonymní opencard bez sbírání osobních údajů stojíte. Ptejte se spolu s námi a ukažte, že nejsme ovce! Čím víc nás bude, tím více Magistrát pocítí, že musí plnit své závazky a že musí naslouchat názorům a přáním voličů.
 
Praha slíbila, že do konce června 2011 zavede nový typ opencard, která nebude sbírat údaje a bude fungovat za stejných podmínek jako běžná karta. Přesto, že jí to uložil i Úřad na ochranu osobních údajů, Praha slib nedodržela.
 
Další termín, který Praze stanovil Úřad pro ochranu osobních údajů, vypršel na konci září. Praha nyní proklamuje, že zavedení nové karty můžeme očekávat na přelomu roku.
Jak dlouho nás budou ještě tahat za nos?
 
Stačí pár kroků a Magistrát obdrží váš dotaz na zavedení anonymní personalizované karty!
 

Automatický dotazový systém zde! 

 
1. Vyplňte své údaje do automatického dotazového systému. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 14 odst. 2), musí žadatel o informaci vyplnit v žádosti své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Pokud tak neučiníte, nemusí Magistrát na žádost reagovat. Uveďte vaše skutečné údaje a aktivní e-mailovou adresu, jinak nemá váš dotaz smysl a pro Magistrát nebude mít žádnou váhu.
 
2. Na vaši e-mailovou adresu vám po vložení dotazu přijde potvrzující e-mail s linkem, na který je třeba kliknout, aby byl dotaz magistrátu skutečně odeslán.
 
3. Po potvrzení dotazu se vám zobrazí informace o tom, že váš dotaz byl úspěšně odeslán.
 
4. IuRe žádným způsobem neshromažďuje ani neukládá data vložená do dotazníku, ani vaši e-mailovou adresu. Vše slouží pouze pro účely podání dotazu.
 
5. Magistrát by měl na žádost o informace odpovědět do 15 dnů.
 
6. Žádost o poskytnutí informací pro vás neznamená žádné finanční náklady, pokud s nimi následně nebudete souhlasit. Pokud by Magistrát žádal úhradu například za kopie nějakých obsáhlejších materiálů, tak vám toto musí oznámit dopředu a informaci neposkytne, pokud předem danou částku nezaplatíte. Je pak jen na vás jestli budete chtít za poskytnutí informací zaplatit nebo nikoli.
 
Text mailu, který bude odeslán:
 
Dobrý den,
tímto dopisem chci vyjádřit svoji podporu zavedení nové tzv. anonymní personalizované opencard, tedy karty nepřenosné bez zpracování osobních údajů v jakýchkoli databázích, která by umožnila anonymní cestování MHD a využívání dalších služeb za stejných cenových podmínek jako u personalizované opencard.
 
Žádám, aby při přípravě podmínek pro vystavení a užívání tohoto nového typu karty nedocházelo k bezdůvodnému cenovému či jinému znevýhodňování držitelů proti držitelům stávajících karet. Žádám také, aby byly stanoveny takové podmínky, které by nekladly stávajícím uživatelům bezdůvodné překážky v přechodu z ostatních typů karet na tento typ nový.
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace týkající se projektu opencard:
 
• Byly již zpracovány nějaké materiály, které upravují vydávání a budoucí způsob užívání anonymní personalizované karty? Pokud ano, pak žádám o poskytnutí těchto materiálů.
• Jakým způsobem a za jakých podmínek bude možné přejít ze stávajícího typu personalizované opencard na nově zavedenou opencard anonymní personalizovanou?
• Kdy je předpokládaný termín zavedení tohoto typu karty? Podle posledních informací má Praha zavést nový typ karty na přelomu roku 2011/2012. Můžete tuto informaci potvrdit, případně uvést přesnější termín, je-li již znám?
 

Partneři

 

European Digital Rights