Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

zabevení majetku u pronajímatele

Vloženo: 28.08.2013
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mému příteli pronajímá kamarád byt. Kamarád se dostal do potíží a má exekuce. Přítel se bojí, zda mu mohou exekutoři zabavit auta, která má k podnikání. V podnájmu má u kamaráda přechodný pobyt. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
teoreticky trvalý pobyt ani kontaktní adresa nejsou samy o sobě rozhodující skutečnosti, které by opravňovaly exekutora k zabavení movitých věcí. V praxi se však vychází z vyvratitelné právní domněnky, že ten kdo danou věc ovládá, je i její majitel. Tímto principem se exekutor řídí i při tzv. soupisu věcí, u nichž důvodně předpokládá, že jejich vlastníkem je dlužník.
Pokud má dotyčné movité věci ve faktické moci povinný, jsou např. umístěny v bytě, v němž bydlí, či jeho garáži, exekutor předběžně vychází z toho, že tyto věci náležejí povinnému (dlužníkovi) a je oprávněn je uvést do soupisu. Výjimkou by tu měly být pouze věci, které se sice nacházejí v bytě povinného, ale zcela zjevně náležejí někomu jinému než povinnému (např. věci, u nichž vlastnictví třetí osoby nepochybně vyplývá kupř. z předložených písemných dokladů). U všech ostatních věci je exekutor oprávněn k soupisu (tj. "zabavení"). V případě probíhající exekuce tedy doporučujeme, aby Váš přítel disponoval písemnými dokumenty dokládající vlastnictví takových věcí. V případě zahrnutí věcí do soupisu by měl přítel zažádat o vyjmutí věcí z exekuce a v příapdě, že exekutor tomuto nevyhoví podat vylučovací žalobu k soudu.
 
S pozdravem,
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights