Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Vyloučení movité věci z exekuce v závislosti na novelizaci EŘ

Vloženo: 10.08.2013
Kategorie: 
Prodej při dražbě, ocenění, manipulace
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý večer! Obdržel jsem výzvu na vyzvednutí movité věci vynaté ze soupisu věcí zabavených neoprávněnou exekucí majetku proti povinné, která se u mě zdržuje, Exekuce byla nařízena cca v roce 2011, faktická exekuce na mém výhradním majetku byla provedena 9.5.2013. Dle novely EŘ z ledna tohoto roku je jasné, že věc vyloučenou ze soupisu je vykonavatel povinnen navrátit zpět na místo, kde věc zabavil. Přesto mi bylo řečeno, že tuto novelizaci nelze ulatnit v mém případě protože datumové zahájení výkonu exekuce proti povinné sahá právě do roku 2011. Kde je zakopaný pes? Nařízení EX, NEBO SAMOTNÝ VÝKON NA NEZÚČASTNĚNÉM A POSLÉZE VYLOUČENÉM Z EX????? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ

Text odpovědi: 

Dobrý den,
Předem se omlouváme za pozdní odpověď.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že předmětná exekuce (tedy vydání exekučního příkazu) byla nařízena v roce 2011, přičemž její samotný výkon proběhl 9. 5. 2013.
1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád), která v § 68/7 stanoví, že byla-li věc zajištěná podle § 66 odst. 1 vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak.

Samotný fakt, že exekuční příkaz byl vydán před účinností tohoto ustanovení, nezprošťuje exekutora povinnosti postupovat v souladu s jeho aktuálním zněním. Nařízení exekuce proběhlo na základě znění Exekučního řádu účinného v roce 2011, ale samotné právní úkony vzniklé v rámci faktického výkonu exekuce se budou řídit zněním účinným k datu provedení exekuce, tedy k 9. 5. 2013.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights