Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Sloučení exekucí.

Vloženo: 30.09.2013
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné sloučit dvě exekuce u stejného věřitele XXXXX, jedna z roku 2007 ve výši 2 931,- Kč a druhá z roku 2009 ve výši 3 877,- Kč kterou vyřizuje exekutor XY na základě usnesení Okresního soudu Rakovník z 29. 1. 2013. Po vznesení dotazu na kancelář XY o sloučení exekucí mě sdělil, že to nelze, protože dluh vznikl před rokem 2013. Mám pocit, že mě informoval mylně. Domluvila jsem si s nimi splátkový kalendář, ale po třetí splátce dne 28. 9. 2013 o státním svátku v deset hodin dopoledne dorazily dva vykonavatelé XY a chtěly okamžitě celou částku 49 635,- Kč jinak nám odvezou všechny věci z bytu. Peníze chtěli do půl hodiny, jinak začnou se stěhováním. To že mám domluven splátkový kalendář a že ho splácím jim bylo jedno, chtěli ihned peníze. Peníze jsem si vypůjčila od prarodičů a celou částku jim zaplatila. Dá se teď zpětně zažádat o sloučení exekucí a nesouhlasit s výší odměny exekutora ve výši 13 500,- Kč za každou exekuci. Vím, že dluhy se musí zaplatit, sama jsem je kontaktovala a domluvila jsem si splátkový kalendář o výši 4 000,- Kč měsíčně a splátky splácela, nezapírala jsem se a spolupracovala jsem s nimi. Jejich jednání je zastrašování a psychický nátlak, nikdy jsem se s něčím podobným nesetkala a nehodlám se smířit s takovým jednáním. Na koho se mám obrátit se stížností na jednání vykonavatelů, v případě XY spíše vymahačů. Exekutorský kodex asi nikdy nečetli a hlavně se jím neřídí. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád), která v § 37 odst. 3 exekučního řádu stanoví, že exekuce vedené u jednoho exekutora mají být sloučeny, a to automaticky.

Tato úprava se skutečně týká exekucí nařízených až po lednu 2013. Pokud jde o další exekuce, lze u exekutora zažádat o jejich sloučení. Argumentaci lze v takovém případě opřít o povinnost zachovávat hospodárnost řízení vyplývající z kombinace § 112 odst. 1 občanského soudního řádu a § 52 odst. 1 exekučního řádu. Pokud by exekutor žádosti o sloučení u něj vedených exekucí vedených v prospěch stejného oprávněného bezdůvodně nevyhověl, bylo by to důvodem k podání námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, který se vydává na konci exekučního řízení, protože exekutor nepostupoval v souladu se zásadou, že má při výkonu exekuce šetřit oprávněné zájmy všech zúčastněných a ctít hospodárnost řízení.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce je podle § 88/3 exekučního řádu možné podat námitku s argumentem, že exekuce měly být spojeny. To je ovšem nutné učinit do 8 dnů od obdržení daného příkazu.

V případě, že exekutor nedodržuje zákon, podzákonné právní předpisy nebo stavovské předpisy, je možné si na něj stěžovat u orgánů, které nad exekutorem vykonávají dohled.

Podle § 7 EŘ se jedná o:
a. Ministerstvo spravedlnosti
b. předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován
c. předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce
d. Exekutorská komora ČR

S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights