Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Nepodání včasného návrhu na vyškrtnutí

Vloženo: 31.08.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, je na mne vypsána exekuce. Strhává se mi na to část výplaty, nyní přišel exekutor a oblepil majetek v bytě. Matka jim vyplatila 5000,-Kč a podepsala, že poučí i ostatní osoby o odvolání atd, ovšem byla tak vystrašená, že ani nevěděla co podepisuje. Odvolání jsme nepodali a nyní po 30 dnech přišel dopis, že jsme měli podat odvolání. Jedná se o matčiny věci a o bratrovi věci. Je nějaká možnost se ještě bránit? Děkuji za info

Text odpovědi: 

Dobrý den,
z hlediska zákona a ochrany práv vlastníka je žádoucí zabránit, aby třetí osoba (tj. Váš bratr), která nebyla přítomna soupisu, nevěděla, které věci byly sepsány a neměla dokonce ani právo nahlédnout do spisu, neboť nebyla účastníkem daného řízení. Proto je exekutor povinen poučit nejen osoby přítomné, ale i osoby, o nichž povinný (Vaše matka) tvrdí, že jsou vlastníky postižených věcí. V takovémto případě musí Vaše matka uvést i jméno dotyčného a korespondenční adresu, na kterou mu bude bezodkladně zasláno dle § 326 odst. 11 OSŘ uvědomění o provedení soupisu s poučením o možnosti podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Jméno s adresou, stejně jako poučení, je vykonavatel povinen poznamenat do protokolu. Dle §326 odst. 12 OSŘ má exekutor povinnost k žádosti osoby (Váš bratr), která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím vlastnictví, sdělit údaje potřebné k uplatnění práva podat návrh na vyškrtnutí. (Mgr. Jaroslav Hobl, epravo.cz). Rozhodující skutečností je okamžik, kdy se Váš bratr o soupis movitých věcí skutečně dozvěděl.
 
Dokument zavazující Vaší matku k poučení ostatních osob není v této souvislosti relevantní. Lhůta pro podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu pak skutečně činí 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel o provedení soupisu věci, jež se domáhá vyškrtnout, dozvěděl. Opožděný návrh exekutor usnesením odmítne (tj. ani se nezabývá obsahem návrhu). V případě nedodržení dané lhůty musí Váš bratr prokázat, kdy se o provedení soupisu dozvěděl. Neuvede-li v takto opožděném návrhu datum, kdy se o soupisu dozvěděl, bude takový návrh pochopitelně znovu odmítnut.
 
S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights