Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

náklady exekučního řízení

Vloženo: 10.09.2013
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, mám exekuci pro náklady exekučního řízení přičemž dluh byl uhrazen. Dlužná částka je uvedena i v příkazu jako nulová.Mohu se odvolat?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předem se omlouváme za pozdní odpověď.

Pokud došlo k zaplacení dluhu ještě před začátkem exekučního řízení (dříve než Vám byl doručen exekuční příkaz), náklady nevznikly a nemáte je povinnost uhradit.
V takovém případě doporučuji podat návrh na zastavení exekuce podle § 55 exekučního řádu, a to z důvodu dobrovolného plnění (neboť po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané podle § 268/1g občanského soudního řádu). Tuto žádost je podle § 55/1 EŘ nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, tedy od doručení exekučního příkazu.

Pokud jste dluh zaplatil až po zahájení exekučního řízení, je možné podat žádost na snížení nákladů exekuce (přímo exekutorovi), a to za následujících podmínek:
povinný
1. splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného
a
2. učiní tak do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights