Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekutorský příkaz

Vloženo: 25.09.2013
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den. Obdržel jsem od exekutora příkaz ve kterém se píše-náklady oprávněného se předběžně stanovují na 3460,60 Kč, ačkoliv jsem se 2 x telefonicky ujistil od oprávněného, /XXXXXX/ že žádné náklady, ani úroky si neúčtují a nemají. Exekutor však tyto náklady účtuje, společně s vymáhanou částkou 29000 Kč a náklady exekuce 9404,80 Kč. Celkem chce 41865,40 Kč. Při mém emailovém dotazu na vysvětlení už píše, že náklady jsou už 42600 Kč. Můžou si opravdu exekutoři dělat co chtějí a lichvářským způsobem navyšovat své požadavky?. Jsem bez práce, bez peněz a bez majetku. 42000 Kč je pro mě nepředstavitelná suma. Děkuji za pomoc. S pozdravem 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
v rámci exekuce dochází k nucenému výkonu rozhodnutí, kdy je dlužník povinen zaplatit vymáhanou pohledávku a zároveň uhradit náklady exekuce a nahradit náklady oprávněného (§ 87). Náklady exekuce podle § 87/1 EŘ tvoří odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a daň z přidané hodnoty. Náklady oprávněného pak účelně vynaložené náklady na vymáhání dluhu.
V daném případě je zjevné, že oprávněný tyto náklady nepožaduje. V daném případě bychom proto doporučovali toto exekutorovi sdělit, předat mu písemné vyjádření oprávněného. V případě, že to nepomůže, lze zažádat o částečné zastavení exekuce.
Ta by měla být zastavena, pokud jde o náklady oprávněného.
Součástí vymáhaného dluhu jsou pak i úroky, které se postupem času navyšují, dokud není pohledávka zaplacena. Ačkoliv to z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, navýšení vymáhané částky je pravděpodobně způsobeno výší úroků.

S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights