Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce již exekuovaného majetku

Vloženo: 12.08.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Prodej při dražbě, ocenění, manipulace
Text otázky: 

dobrý den,byl mně zabaven majetek exekucí ale domluvili jsme se na splátkách které pravidelně splácím ale mám polepený nábytek, byla na mně uvalena další exekuce a nový exekurtor se nechce domluvit na splátkách a polepil mi majetek znovu. může mně to zabavit i když je už polepen jinou exekucí děkuji za radu s pozdravem 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předem se omlouváme za pozdní odpověď.

V případě, že je proti Vám vedeno více exekucí a jsou provedeny formou mobiliární exekuce, pořizuje se jeden soupis movitých věcí a následně dojde k jejich prodání ve veřejné dražbě podle § 328b občanského soudního řádu. Z výtěžku budou věřitelé uspokojeni podle pořadí, v jakém svojí pohledávku u povinného uplatnili.
Soudní exekutor nemá zákonnou povinnost schválit splátkový kalendář. Jeho hlavní povinností je co nejrychleji a nejúčelněji vymoci pohledávku oprávněného, uzavření splátkového kalendáře může vymáhání pohledávky oddálit a být v rozporu se zájmy oprávněného. Schválení splátkového kalendáře tedy po druhém exekutorovi nelze nárokovat.

Pro snížení nákladů exekucí lze doporučit podání návrhu na sloučení exekucí podle § 37, odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, a to v případě, že jsou splněny následující podmínky:

  1. vůči povinnému jsou vedena alespoň 2 exekuční řízení
  2. oprávněným je osoba, která byla věřitelem i v době vzniku vymáhané pohledávky (tedy pohledávka nebyla nikomu postoupena)
  3. a je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšující částku 10.000,- Kč.

Návrh na spojení podává sám povinný a adresuje se příslušnému exekučnímu soudu.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights