Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce bývalého manžela

Vloženo: 28.10.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

V Jihlavě dne 28.10.2019

Dobrý den,

moc prosím o informaci, jaká je promlčecí lhůta od zaplacení exekuce za bývalého manžela, kterou jsem byla nucena zaplatit, a to neoprávněně..Dluhy mu vznikly až po rozvodu, nenesu žádnou zodpovědnost za jeho dluhy.... Případ je hodně složitý a zamotaný, mě nezbylo nic jiného než zaplatit, i když jsem soudního exekutora informovala a věci uvedla na pravou míru...Zvažuji podat žalobu na náhradu škody, případně podnět k dohledu a prošetření...a získat zpět zaplacené plnění. Jednalo se o částku zhruba 120 000Kč. Nevím, kam se obrátit a jak postupovat a jestli už není případ promlčen. Těžko to mohu popsat vše do jedné zprávy, aby to bylo pochopitelné...Dokumenty, které situaci vysvětlovaly, mám k dispozici, ale soudní exekutor na ně vůbec nereagoval. Všechny dluhy vznikly až po rozvodu. Měli jsme sepsanou Dohodu o majetkovém vypořádání, která byla sepsána u notáře před rozvodem a schválená soudem při nesporném rozvodu. Podle mého názoru soudní exekutor pochybil, nereagoval a nebral v potaz mnou doložené skutečnosti a já byla donucena za bývalého manžela zaplatit…Budu moc vděčná za radu, pomoc…Předem moc děkuji za odpověď.

S pozdravem Straková Lenka, DiS

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme podrobnosti k Vašemu případu, ani časovou posloupnost věci, tedy se nemůžeme vyjádřit k případnému promlčení věci ani k případným opravným prostředkům.
Nicméně exekuce byla nepochybně zahájena na základě určitého exekučního titulu, kterým Vám byla uložena povinnost uhradit věřiteli pohledávku pro kterou byla exekuce vedena. Primárně bylo tedy potřeba se bránit v řízení, jehož výsledkem bylo vydání exekučního titulu. V rámci exekučního řízení je již obrana proti hmotněprávnímu základu vymáhaného nároku téměř nemožná.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights