Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce bankovního účtu.

Vloženo: 13.08.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den. Já s dcerou používáme účet příbuzného.Došlo v ramci exekuce k jeho zablokování.Já i dcera máme na účtu výplaty ze zaměstnání.Žádala jsem exekutorku příslušného ůřadu o vyjmutí našich prostředků z exekuce,do dnešního dne nemám žádnou odezvu.Byly nám tím způsobeny nemalé finanční problémy,vznikl nám dluh na nájmu a podobně.Jak mám dále postupovat.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předem se omlouváme za pozdní odpověď.

Ve Vašem případě došlo k nařízení exekuce formou přikázání pohledávky podle § 303 a násl. občanského soudního řádu.
Exekutor při obstavení účtu nezkoumá, odkud pocházejí peníze na účtu připsané (zda jde o mzdu, sociální dávky či o finanční prostředky jiné osoby než povinného). Finanční prostředky na účtu se jako celek stávají pohledávkou, kterou je možné přikázat, tedy použít na uspokojení pohledávky oprávněného. Vaše právo nakládat s takovými prostředky je tedy omezeno, respektive nemůžete s nimi volně nakládat. Toto omezení se nevztahuje na finanční aktiva (a tzv.), která jsou nad výši vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Omezení se také nevztahuje na částku dvojnásobného životního minima, tzn. 6280 Kč, kterou by vám měla banka jednorázově na výzvu vyplatit..

Lze vám doporučit změnu účtu určeného k výplatě mzdy tak, aby účet patřil někomu, kdo není postižen exekucí. Vhodné také je, aby na účet nechodily finanční prostředky toho, kdo exekucí postižen není. Zároveň je možné v případě, kdy jsou zabaveny i prostředky někoho jiného, podat vylučovací žalobu podle § 267 o.s.ř. z důvodu neoprávněného provedení exekuce, neboť zabavený majetek nepatří povinnému.

S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights