Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 28.10.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, můj dospělý syn jezdil 2 roky MHD načerno, pokuty neřešil a teď je v běhu proti němu asi 30 exekucí v různém stupni. Je bez prostředků, veden na ÚP, pobírá sociální dávky, 2 roky marně shání práci. V několika podnicích ho odmítli právě proto, že má nařízené exekuce. Je v pasti, ze které nemůže ven. Celková částka za černé jízdy plus poplatky je cca 1. mil. Kč. Chci mu pomoci sestavením žádosti o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti. Je lepší podat návrh sám přímo exekutorovi nebo svěřit napsání žádosti odborníkovi a jakému ? Nebo žádost podat u soudu a jakým způsobem ? Děkuji

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
§ 268/1e občanského soudního řádu stanoví, že výkon rozhodnutí (tedy exekuce) bude zastavena, pokud průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.

O tomto rozhoduje obvykle exekutor sám, když nejdříve zjistí, že pohledávku nelze vymoci jednotlivými způsoby provedení exekuce (tzn. srážkami ze mzdy, obstavením účtu, prodejem movitých věcí).

Je možné na základě § 55/1 exekučního řádu podat návrh na zastavení exekuce, a to do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli o důvodech zastavení exekuce. V odůvodnění je třeba uvést, že tato lhůta nebyla zmeškána.

Návrh se podává přímo u exekutora, který o zastavení následně sám rozhodne. V případě, že návrhu nevyhoví, o věci bude automaticky rozhodovat exekuční soud (§ 55/3 EŘ).

I kdyby exekuce zastaveny nebyly, určitě doporučujeme, aby syn zažádal o spojení exekučních řízení. Toto je možné zejména tehdy, kdy je u stejného exekutora vedeno více exekucí, kde je stejný povinný (syn) i oprávněný (dopravní podnik). Sloučit jdou i exekuce, kde jsou různí oprávnění (pokud například dopravní podnik pohledávku dále přeprodal), a nebo které jsou u různých exekutorů. Zde je ovšem nutné podat návrh na spojení exekučních řízení k soudu. Sloučením se jednak podstatně sníží náklady exekuce a jednak bude mít sn celou situaci přehlednější.

S pozdravem
tým IuRe

tý 

Partneři

 

European Digital Rights