Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce

Vloženo: 19.09.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Přitelkyně má exekuci. Můžou zabavit můj majetek jen proto, že zdílime společnou domacnost?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme, že jste se na nás obrátil s Vaším dotazem. Pokud je proti povinnému vedeno exekuční řízení, pak uspokojit vymahatelnou pohledávku lze samozřejmě z majetku patřícího povinnému. Vzhledem k tomu, že sdílíte s přítelkyní, proti které je vedeno exekuční řízení, společnou domácnost, bude Vás zajímat zejména situace, kdy by byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. V případě, že je nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí platí, že prodejem movitých věcí nesmí být dle § 322 postiženy některé věcí, které povinný potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, tedy např. běžné oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima atd. Pokud jde o soupis movitých věcí, osoba provádějící soupis sepisuje věci vhodné k prodeji, věci označí a nikdo s těmito věcmi nesmí disponovat. V praxi se stává velmi často, že jsou sepsány i věci, které náleží do vlastnictví osoby, která s povinným sdílí jednu domácnost. Prokazovat vlastnické právo k věcem, které se nacházejí ve společné domácnosti dvou osob, není jednoduché. Pokud k této situaci dojde, pak zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti upravuje v § 68 možnost podat osobě, jíž svědčí vlastnictví sepsané věci, návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu a to do 30 dnů ode dne, kdy se o sepsání dozvěděl. Exekutor o návrhu rozhodne do 15 dnů. Pokud exekutor návrhu nevyhověl, byť je zčásti, může se navrhovatel obrátit na soud a podat do 30 dnů ode dne zamítavého rozhodnutí exekutora tzv. vylučovací žalobu dle § 267 občanského soudního řádu.

Pokud bych tedy měla shrnout Váš dotaz, pak v případě, že je proti Vaší přítelkyni vedeno exekuční řízení prodejem movitých věcí a vy žijete ve společné domácnosti, situace, kdy budou sepsány i věci ve Vašem vlastnictví, může reálně nastat. Pokud se tak stane, máte zákonnou možnost podat do 30 dnů ode dne, kdy se o sepsání věci dozvíte, návrh na vyškrtnutí ze seznamu sepsaných věcí a pokud Vám exekutor v rozhodnutí učiněném do 15 dnů nevyhoví, můžete se bránit tzv. vylučovací žalobou dle § 267.

Pokud budete potřebovat cokoliv doplnit, neváhejte nás ve věci opět kontaktovat.
 
S pozdravem
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights