Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce

Vloženo: 13.09.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den. Mám nyní velký problém a hledám z něj cestu ven. Manželka si snad v dobré víře nadělala dluhy a vzhledem k tomu že celá věc došla už tak daleko že nás navštívil exekutor, snaží se nyní celou věc řešit formou osobního bankrotu. Toto se zatím zdá být na dobré cestě. Jak jsem se ale dozvěděl, exekuce se s největší pravděpodobností obrátí proti mně. Na vyplacení požadované částky která narostla na cca 400 000Kč nemám, Kromě běžného vybavení nájemního bytu nic nevlastníme a jsem již delší dobu nezaměstnaný, vůbec nemám ponětí jak budeme celou věc řešit. Obracím se proto na vás zdali mi můžete v této zoufalé situaci nějak poradit. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem .

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předem se omlouváme za pozdní odpověď.

Vzhledem k tomu, že závazky jednoho manžela spadají do společného jmění manželů podle § 143 a násl. občanského zákona, dluhy Vaší manželky je možné vymáhat z majetku, který jste za trvání manželství nabyli Vy nebo Vaše manželka.
Toto vyplývá z ustanovení § 42 exekučního řádu, který stanoví, že ze závazku jednoho manžela je možné vést exekuci i proti druhému manželu. Lze proto doporučit pokusit se řešit Vaší finanční situaci osobním bankrotem manželů.

V takovém případě je potřeba, abyste Vy a Vaše manželka podali každý samostatný insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, a to současně, takže soud obě insolvenční řízení sloučí a nadále bude návrh Vaší manželky posuzován společně s Vaším.

Každý z manželů si ze svého příjmu odečte nezabavitelnou částku, která mu musí ze zákona zůstat. Při jejím výpočtu uplatní každý z manželů jako vyživovanou osobu nezaopatřené děti a druhého z manželů. Zbytek příjmů (po odečtu nezabavitelné částky) manželé sečtou. Z tohoto součtu je ještě třeba odečíst odměnu insolvenčního správce ve výši 1.086,-Kč a zbytek částky musí být takový, aby během pěti let uhradili alespoň 30% svých závazků.

Ačkoliv je jednou z podmínek schválení osobního bankrotu schopnost splatit alespoň 30% z hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, podle § 392/1c insolvenčního zákona je možné oddlužení schválit, pokud tito věřitelé souhlasí, že obdrží méně než 30% z hodnoty své pohledávky. Tento souhlas se přikládá k návrhu na povolení oddlužení.

V případě, že soud návrh na oddlužení zamítne, podle § 396 insolvenčního zákona zároveň rozhodne o řešení úpadku dlužníka konkursem.
V takovém případě budou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty (zkráceně řečeno Vašeho majetku) ovšem s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights