Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 07.09.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Přítel má exekuce zvažujem sňatek,ale máme obavy,aby do mého bytu nedošel exekutor.Můžu nějakým způsobem ochránit svůj majetek od exekuce?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
omlouváme se za pozdní odpověď.
Rozsah společného jmění manželů upravuje § 143/1a občanského zákoníku a tvoří jej majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství. Zároveň zákon vyjmenovává výjimky, které jsou výlučným vlastnictvím jednoho manžela (a na ně za žádných okolností nesmí být vedena exekuce pro vymožení dluhu druhého manžela): majetek získaný dědictvím, restitucí nebo darem, majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela (např. koupě automobilu za peníze získané v dědictví) a dále věci, které svou povahou slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů (např. oblečení).
 
Z toho vyplývá, že dluhy Vašeho přítele nejsou součástí společného jmění manželů. Nemělo by tedy dojít k ohrožení vašeho majetku, který není součástí společného jmění manželů – například vámi vlastněného bytu, který jste nabyla před uzavřením manželství. Může ovšem dojít k ohrožení vašeho výlučného majetku při provádění tzv. mobiliární exekuce, kde exekutor zahrnuje do soupisu věci, u nichž se důvodně domnívá, že patří dlužníkovi. Toto hrozí zejména v případě, že u vás přítel bude bydlet, případně si dokonce k vám převede trvalý pobyt. Pokud by k tomuto došlo, je nezbytné, abyste zažádala o vyjmutí vašich věcí z exekuce do 30 dnů od jejich soupisu přímo exekutora, případně pokud by vám nevyhověl, tak můžete podat vylučovací žalobu k soudu a žádat o vyjmutí vašich věcí z exekuce. Povinnost dokazovat, že věci jsou vaše je v takovém případě na vás.
 
Pokud jde o majetek, který nabudete za trvání manželství a bude tedy součástí SJM, tak zde platí, že společné jmění manželů je majetkovým společenstvím, kde nelze jasně oddělit komu jaká část společného majetku patří. Po uzavření manželství, pokud tedy nedojde k jeho úpravě předmanželskou smlouvou nebo smlouvou uzavřenou v době trvání manželství, která zúží SJM, může tak být postižen i společný majetek, který nabudete během trvání manželství.
 
Doporučujeme proto sepsaní předmanželské smlouvy u notáře, kterou se dohodnete na tom, že do budoucna společné jmění manželů nevznikne a vaše majetky budou odděleny. V případě, že by exekutor obrátil exekuci proti Vašemu majetku v budoucnu, je možné podat vylučovací žalobu, ve které je nutné prokázat, že za závazky Vašeho manžela neodpovídáte, protože vznikly před uzavřením manželství.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights