Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

 • exekucí,
 • pracovního práva a
 • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

dotaz (výpočet exekuce z platu)

Vloženo: 21.09.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

dobrý den , prosim vás já bych se chtěl zaptat kolik peněz z platu mi můžou vzit když jsem v exekuci můj vydělek je průměrně 13 tisíc měsičně a muj dluh 30 tisic děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
rozsah srážek ze mzdy je upraven v § 276 občanského soudního řádu, který stanoví, že srážky ze mzdy lze provádět jen do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím, ve Vašem případě tedy do výše 30.000,- Kč (pokud v této částce jsou již započítány i náklady exekuce).

§ 278 o.s.ř dále určuje základní částku, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy. Tato částka se rovná úhrnu 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. V daném případě 5.211,- Kč.
Pokud má dlužník povinnost poskytovat výživné jiným osobám, na každou tuto osobu dále nelze ze mzdy strhnout ¼ součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

Nadto Vám lze ze zbytku čisté mzdy (po odečtení základní částky od výše Vaší mzdy) srazit ještě buď jednu třetinu nebo dvě třetiny, podle toho, zda je vymáhaná pohledávka přednostní či nikoliv.

Přednostní pohledávky vznikají z následujících důvodů ( podle § 279 odst. 2 o.s.ř.):

 1. pohledávky výživného,
 2. pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 3. pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,
 4. pohledávky daní a poplatků,
 5. pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení,
 6. pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 7. pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 8. pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 9. pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 10. pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 11. pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Pokud pohledávka vznikla z jiných důvodů než výše uvedených, lze Vám ze zbytku čistého platu srazit pouze jednu třetinu. V případě, že z těchto důvodů vznikla, jedná se o přednostní pohledávku a ze zbytku čistého platu Vám mohou být sraženy 2/3.
Zaměstnavatel by Vám měl tedy vyplácet základní částku 5.211,- Kč a 2/3, popřípadě 1/3 ze zbytku čistého platu.

S pozdravem
Tým IuRe

Tým
 

Partneři

 

European Digital Rights