Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Dluh 12 kč a exekuce na plat 17 420 kč!!!

Vloženo: 03.09.2013
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Pracovník naší firmy má u Pojišťovny XY a.s pohledávku 12 Kč. Pojišťovna postoupila pohledávku soudu, který rozhodl o uhradě častky a vyčíslil si náklady na soudní líčení 8 466 kč, náklady v exekuci 7 865 kč a náklady, které vzniknou, nebo vznikli 1 089 kč. Celkem: 17 420 kč. Exekutor mu vystavil příkaz, na odstavení platu a budou mu dlužnou částku strhávat. Dá se s tím ještě něco dělat, nebo je to hotová věc a musí se pohledávka zaplatit??

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předem se omlouváme za pozdní odpověď.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že dlužná částka byla přiznána v rámci nalézacího řízení u soudu a následně vymáhána formou srážek ze mzdy.

Podle § 142 občanského soudního řádu má právo na náhradu nákladů řízení ten z účastníků řízení, který měl ve věci plný úspěch. Tedy pojišťovna, která vůči Vám u soudu úspěšně vymáhala svůj dluh. Částka nákladů řízení je pak společně s dluhem vymáhána v rámci exekučního řízení, jehož náklady hradí opět povinný (dlužník). Je však možné podat žádost o snížení nákladů exekuce (přímo exekutorovi) za těchto podmínek:

povinný
1. splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného
a
2. učiní tak do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti.

V případě, že splníte vymáhanou pohledávku ve výši 8.472,- Kč (přiznanou v rámci nalézacího řízení u soudu) a zároveň zaplatíte zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, budete mít nárok na snížené náklady exekuce.

Protože vymáhané plnění nepřevyšovalo 10 000 Kč, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny a náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750 Kč (tj. ve výši 50 %). Ve Vašem případě tedy 3.625,- Kč.

Pro posouzení částky 1.089,- Kč bychom potřebovali znát její bližší specifikaci.
Zároveň je dobré mít na paměti, že v případě exekuce formou srážek ze mzdy máte právo na ponechání tzv. základní částky, která vám nesmí být sražena z měsíční mzdy podle § 278 o.s.ř. Pro jednu osobu činí 5.842,- Kč. Ze zbytku čistého platu je Vám pak možné strhnout ještě 1/3 (§ 279/1 o.s.ř.).
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights