la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Nizozemský nejvyšší soud o anonymitě na internetu

Nizozemský nejvyšší soud vynesl 25. listopadu 2005 významné rozhodnutí, které omezuje svobodu uživatelů internetu vyjádřit svůj názor anonymně. Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí nižšího soudu , které přikazovalo internetovéu portálu Lycos předat osobní údaje jednoho ze svých klientů nizozemskému obchodníhovi se známkami Pessersovi.
 
Ten obchoduje se známkami na internetovém portálu eBay a byl jedním z klientů Lycosu na jeho webových stránkách osočen z podvodných praktik. Pan Passers následně požádal o poskytnutí osobních údajů uživatele služeb Lycosu, aby jej mohl žalovat o náhradu škody. Lycos to však odmítl a byl zažalován. Po prvním rozhodnutí Lycos oosobní údaje vydal, avšak zjistilo se, že jsou falešné. Pessers zahájil další řízení, kde žádal, aby Lycos nalezl jiný způsob jak zjistit skutečné osobní údaje, avšak tento nárok později stáhl.
 
Ačkoli soud uznal, že obsah webové stránky nebyl "zjevně protiprávní", rozhodl, že Lycos je povinen vydat osobní údaje. Podle názoru soudu pan Pessers "dostatečně hodnověrně" prokázal, že webová stránka "může být" protiprávní.
 
Důsledkem verdiktu soudu je, že internetoví poskytovatelé v Nizozemí budou muset zvažovat dvě otázky, pokud obdrží stížnost na obsah stránek. Budou muset učinit stránky nedostupnými pokud obdrží zprávu, že obsah stránky je "zjevně protiprávní" a žádost o její odstranění. Je to přímý dopad směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/EC). Soud však nyní přidal další otázku. Pokud webová stránka "může být" protiprávní (resp. její obsah), musí provider vydat osobní údaje vlastníka stránky. Hudební průmysl v Nizozemí jevil o kauzu Lycos/Passers mimořádný zájem. Nizozemská protipirátská organizace Brein dokonce zaplatila panu Pessersovi náklady na právní zastoupení, přičemž doufá, že rozhodnutí jim umožní získávat osobní údaje uživatelů peer-to-peer sítí skrze jejich poskytovatele přístupu na internet.
 
Ačkoli Lycos se rozhodl právní bitvu vést dále až do úplně poslední "instance", očekává se, že většina providerů jej následovat nebude. A v Nizozemí bude velmi snadné získat něčí osobní údaje prostřednictvím jeho providera pokud jej přesvědčí, že obsah webové stránky "může být" protiprávní.
 
Naději dává to, že soud zdůraznil ve svém rozhodnutí, že toto se vztahuje pouze na konkrétní při Lycos a Pessers a nelze jej považovat za vytvoření obecného pravidla.
 
Pramen: EDRi-gram bulletin č. 24 z 5.12.200,www.edri.org (v AJ), http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=... (v nizozemštině)
 
překlad Iuridicum Remedium, o. s.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis