la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

EU může získávat otisky prstů dětí, které ještě nedosáhly 12 let

 Zpráva ze zasedání předsednictví Rady ministrů EU z 26 června 2006 navrhuje, aby byly všem dětem v Evropě povinně sejmuty otisky prstů, pokud jsou starší 12 let. “Pokud to určí národní legislativa”, mohou být otisky snímány i dětem mladším.
 
Rada ministrů diskutuje otázku zavedení povinného snímání otisků prstů pro evropské pasy, kvůli zabránění jejich falšování. Rozhodnutí má být přijato na tajné schůzce komise sestavené ze zástupců vlád 25 států, jíž bude předsedat Evropská Komise.
 
Text navrhovaný Radou EU uvádí, že si členské státy mohou věkový limit snížit pod hranici 12 let podle libosti. Po dvanáctém roce věku bude proces povinný. To znamená, že budou biometrické znaky odebírány u dětí již při “přijímačkách” na střední školy. Stejný dokument také navrhuje, “skenování obličejového obrazu” u dětí ve věku 0 až 12 let a jejich uchovávání v čipu podle pravidel stanovených národní legislativou. Od 12 let budou tyto údaje v evropských pasech opět povinné. Skanování a uschování v “čipu” znamená, že bude “digitalizována” normální pasová fotografie, která bude zasílána poštou. Přítomnost dítěte v celém procesu nebude třeba. Zprávy rovněž uvádějí, že malé děti nejsou vhodné pro “biometrické rozpoznávání tváře prostřednictvím fotografie”.
 
To samé platí i pro otisky prstů. Vědecké studie ukázaly, že pokud je dítěti méně nerž 6 let, nejsou otisky dostatečně vyvinuté pro využití v biometrice. Velká Británie mezi tím noznámila, že se nesetkala z žádnými zvláštními problémy při sběru otisků prstů od pětiletých žadatelů o azyl. Testy byly provedeny ve dvou azylových střediscích v Londýně a Liverpoolu a měly za cíl zabránit zneužívání dávek pro azylanty.
 
Rozdílné přístupy členských zemí v této otázce byly zdůrazněny také během červnového zasedání Pracovní skupiny pro víza. Německo například prohlásilo, že národní legislativa určuje věk 14 let pro pořizování biometrických dat německých občanů ovšem podporuje diferencovaný přístup a u žadatelů o víza by rádo sbíralo data už od šesti let. Delegace Velké Británie zase prohlásila, že uchovávání podoby obličeje (“v jakémkoliv věku”) je bezpečnostním opatření “i když nemůže být využita při automatickém rozpoznávání”. Zároveň uvedla, že může na základě výsledků testů prováděných v azylových centrech prolomit hranici pěti let věku pro otisky prstů. Nizozemí podpořilo hranici šesti let pro otisky prstů, zatímco Švédsko prohlásilo, že by mohlo souhlasit s šestiletou hranicí pro biometrické pasy.
 
Podle šéfredaktora portálu Statewatch Tonyho Bunyana se diskuse v EU vedou pouze o technických hlediscích spojených s minimálním věkem pro pořizování otisků prstů. Nezabývají se však vůbec tím, jestli je tato praxe dobrá či špatná z politického a morálního hlediska. Zároveň uvedl, že jsou rozhodnutí ohledně těchto záležitostí přijímána na tajných schůzkách na základě tajných dokumentů a názory lidí či poslanců nikdo nezohledňuje. Podle něj také návrh umožňuje členským státům EU, aby braly otisky prstů novorozencům, jakmile k tomu bude vhodná technologie.
 
Překlad: Iuridicum Remedium Filip Pospíšil
zdroj: Edri gram číslo 4.15 2.8.2006

Související odkazy: 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis