la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

EDRi Gram-shrnutí newsletteru z 15.11.2017

První zpráva referuje o úspěšné společné iniciativě organizací EDRi, Communia a Wikimedia, pod názvem School of Rock (ing) Copyright, která spoluorganizovala sérii workshopů zaměřených na problematiku reformy copyrightu na úrovni EU. Diskutovalo se především obecných otázkách o tom, jak současná legislativa k ochraně autorských práv ovlivňuje běžné uživatele, jaké jsou rozdíly v zákonech jednotlivých zemí, či pomocí ukázkové „role-playing“ hry nastínit, jak mohou sami občané ovlivnit proces schvalování zákonů na úrovni EU.
 
Další pozitivní zprávou je i představení nástroje, který popisuje přehledné pokyny k užívání síťových prvků a jejich nastavení, tak aby umožnily respektovat lidská práva přímo na úrovni protokolů. Popisuji také jak jednotlivé technické prvky (DNS, http, VPN…) ovlivňují, ať už negativně, či pozitivně, lidská práva na síti. Dokumentaci připravila výzkumná skupina nezávislých expertů Human Rights Protocol Considerations Research Group.
 
Holanďané pokračují v boji proti novému zákonu umožňující masivní sledování. 4. Listopadu na 20 000 Holandských domácností obdrželo dopis od státní bezpečnostní služby Rijksveiligheidsdienst, s výzvou, podle které si musí na základě nového zákona o tajných a bezpečnostních službách, zažádat o termín instalace speciálního přepínače, který umožní tajným službám státu, hromadně sledovat internetový provoz domácností.
Dopis vyvolal velké pozdvižení na sociálních sítích, Holandská tajná služba (AIVD) na tweeteru označila dopis za falešný a lokální policie dokonce vyzvala občany k zničení dopisu.
První část kampaně členů EDRi, organizace Bits of Freedom, která chtěla touto formou upozornit na skandální novou podobu zákona o tajných službách, tak dosáhla I díky velké publicitě značného úspěchu. Bits of Freedom chystá i napadení kontroverzního zákona u soudu.
 
Estonsko, které je často dáváno za příklad úspěšné aplikace prvků  e-governmentů, má velký problem. Chyba v kryptografických privátních klíčích Estonských elektronických občanských průkazů způsobila, že jich mohlo být až 750 000 kompromitováno. Chyba, která je obsažena v široce rozšířeném kódu se použivá též na Slovensku, Estonsko nyní horečně pracuje na jejich opravě.
 
Naštěstí si politici s rozvojem digitálních infrastruktur si čím dále více uvědomuji, že je nutné zajistit i kvalitní a bezpečnou ochranu šifrováním, těchto často již pro chod státu nenahraditelných prvků. O nutných změnách a o nutnosti jejich prosazování i na vládních úrovních pojednává právě další bod tohoto EDRi Gramu.
 
Názor, že o bezpečnost uživatelů by se měly zasadit též technologické společnosti, zajišťující online služby, především ty pocházející z USA, předkládá další příspěvek. Američtí právníci usilovně pracuji na nové podobě zákona o Sledování Aktivit Tajných Služeb Cizích Států (FISA), kterému ve stávající podobě vyprší platnost již 31 prosince 2017. Sledování a uchovávání provozu na síti služeb firem jako Google, Facebook nebo Yahoo známý též jako PRISM, v aktuální podobě díky vágní definici umožňuje poměrně masivní sledování kohokoliv, koho vláda označí jako aktivitu zahraničních agentů. Právě tlak společností jako Apple a Google by mohl pomoci, jak práva svých neamerických zákazníků ochránit a zákon v tomto směru reformovat, i ve svém vlastním zájmů, neboť v opačném případě se trhlina v přístupech legislativy USA a EU bude i nadále rozšiřovat. 
 
Další zpráva v rámci cyklu EDRi Member Spotlight představuje organizaci zabývající se od roku 2009 jako jediná v Polsku ochranou lidských práv a soukromí před slíděním státu, Panoptykon Foundation.
 
Na závěr též obvyklé upozornění na zajímavé akce jako je např. 20.11. Privacy Camp 2018 v Bruselu, 11. 12. Big Brother Awards v Holandsku anebo 27.12., Chaos Communication Congress v nedalekém Lipsku.
 
 
Původní newsletter v angličtině zde: edri.org/newsletters/
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis