la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

První pracovní přehled problemů právní úpravy a provádění exekucí

 Zveřejňujeme stručný výčet chyb, ke kterým došlo, či dochází a chyb právní úpravy, které na základě našich zkušeností hodnotíme jako problémové a potřebné napravit:

 1. exekuce zabavením věci (zpravidla nemovitosti)ne­poměrně vyšší hodnoty než je dluh i s náklady exekuce
 2. prodej movitých věcí navzdory tomu, ze je podána vylučovací žaloba, aniž by se vyčkalo na rozhodnutí soudu
 3. odvoz movitých věcí -vybavení bytu- při exekuci vyklizením z bytu (nejde o peněžité plnění) i když nejsou dány zákonné podmínky
 4. absence právní úpravy přesných práv a povinností schovatele takto odvezených movitých věcí (např. věci jsou odváženy do jiného města, schovatel nekomunikuje s povinným ohledne vyzvednutí věcí, nejsou upraveny náklady úschovy, součinnost schovatele, jeho odpovědnost za věci apod.)
 5. při srážkách ze mzdy lze obejit ustanovení o základní částce (kterou nelze srazit) tím, že se provede přikázání pohledávky z účtu povinného, na který je mu mzdy zasílána (nepropojenost legislativy)
 6. propadná subjektivní lhůta pro zahájení kárného řízení s exekutorem je nedůvodně krátká ( 3 měsíce, u advokátů např. jde o dvojnásobek)
 7. po vymožení vysoké pohledávky někteří exekutoři otálí s podaním návrhu na rozvrh k soudu kvůli úročení výtěžku na svém účtu
 8. někteří exekutoři protiprávně provozují pobočky (mj, se to promítá do zvýšení nákladů exekuce)
 9. většinu exekuci v terenu fakticky provádí vykonavetele bez potřebných kvalifikačních předpokladů
 10. dozor ministerstva spravedlnosti nefunguje – při šetření stížnosti nechá vyjádřit pouze exekutora a nikoli stěžovatele
 11. dochází k tomu, že náklady exekuce jsou vyčísleny chybně (zpravidla ve prospěch exekutorů)
 12. ukazuje se, ze lhůta pro podání námitek proti nákladům exekuce je v praxi krátká (3 dny)
 13. dochází k zabavování movitých věcí třetích osob, které jsou zjevně v jejich vlastnictví (často je tak vytvořen tlak, aby -namísto zdlouhavého řízení o vylučovací žalobě- uhradili dluh za povinného)
 14. dochází k záměně osob (nedbalé identifikaci)
 15. dochází k podhodnocování cen movitých věcí a nemovitostí při jejich prodeji. V poslední době dostáváme informace o dalších podobách nešvarům při výkonu exekucí, které vyhodnocujeme, zda zařadíme do seznamu podnětů ke zlepšení právní úpravy.

Podněty na ministerstvo spravedlnosti, které změnu právní úpravy připravuje, může každý občan a je v jejich zájmu, aby tak činili.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis