la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Právní pomoc a osvěta seniorů jako prostředek k prevenci kriminality a sociálního vyloučení

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení kriminality páchané na seniorech zejména v oblasti nezákonných praktik při uzavírání úvěrových či jiných spotřebitelských smluv a při vymáhání dluhů a ke zmírnění právních i sociálních dopadů, která tato kriminalita na seniory má.
Projekt se člení na tři skupiny aktivit:

  1. právní činnosti,
  2. osvětové činnosti,
  3. koordinační činnosti.

Právní činnost se skládá zejména z poskytovaných právních služeb seniorům advokátem včetně právního zastoupení ve strategických kauzách, osvětové činnosti pak zejména z informování o nabízených službách, medializaci kauz a realizaci infromačních setkání pro seniory. Koordinační činnosti pak organizačně zaštiťuje předchozí dvě. Personálně je projekt zajištěn koordinátorem projektu a advokátem projektu.
Projekt je podpořen grantem Hl. m. Prahy pro oblast Prenece kriminality na rok 2015 částkou 86.000,- Kč (celkové náklady projektu činí 272.730,- Kč).
Období realizace je 1. 1. - 31. 12. 2015.

Hl. m. Praha

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis