la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Vzory podání

Modelový vzor Žádost o splátkový kalendář

Modelový vzor Návrh na zrušení rozhodčího nálezu

Modelový vzor Odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu

Ke stažení: 

Modelový vzor Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce

Modelový vzor Plná moc pro zastupování v exekučním řízení

Modelový vzor Vyjádření žalované/ho - úvěr

Modelový vzor Zpětvzetí odvolání

Modelový vzor Návrhu na odklad exekuce

Vyjádření žalované v rozhodčím řízení

Vyjádření žalované k návrhu žalobce
 

Modelový vzor Podnět ČOI

 Podnět České obchodní inspekci 

Ke stažení: 

Modelový vzor Návrh na zastavení exekuce (neplatný exekuční titul, rozhodčí nález)

 Návrh na zastavení exekuce § 55 EŘ a § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ

Modelový vzor Reklamace spotřeby vody

Reklamace vyúčtování služeb  

Modelový vzor Prohlášení o vlastnictví věcí pro případ mobiliární exekuce

Výzva k úpravě dluhu na zdravotním pojištění

Výzva k úpravě předpisu plateb pojistného

Modelový vzor Plná moc (zastupování v exekučním řízení)

Žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu

Modelový vzor návrhu na zastavení exekuce

Modelový vzor odporu proti platebnímu rozkazu

Modelový vzor návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost

Modelový vzor Vyjádření k žalobě

Modelový vzor Návrh manželky povinného na částečné zastavení exekuce

Modelový vzor stížnosti na jednání exekutora k Exekutorské komoře

Trestní oznámení: trestný čin lichvy

Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Modelový vzor žádosti o splátkový kalendář

Modelový vzor návrhu na nařízení exekuce

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis