la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Watchdog exekucí

Projekt „Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at the Time of Economic Recession“ podpořený Nadací OSF Praha, v jehož rámci byla poradna založena a provozována, je ukončen a aktuálně sháníme prostředky na další zajištění provozu poradny. Děkujeme Vám za případnou finanční podporu. "

 
Projekt Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at the Time of Economic Recession  podpořený Nadací OSF Praha a realizovaný od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012 reaguje na výrazný nárůst zadluženosti domácností a osobních bankrotů jako následek ekonomické recese v letech 2008, 2009 a 2010. Počet osobních bankrotů se v roce 2009 zvýšil trojnásobně oproti roku 2008 a dramaticky narostl i počet exekucí: v r. 2009 toto číslo převýšilo 1 000 000. Samotný postup při provádění exekucí je stále doprovázen množstvím problémů a nezákonností, navíc v době ekonomického zpomalení se objevují i nové prvky jako např. zvýšená pravděpodobnost korupce při zakládání nových exekutorských kanceláří a pokusy omezit počet konkurujících si exekutorů vnucováním principu teritoriality.
 

Tyto jevy IuRe považuje za extrémně nebezpečné, protože mohou potenciálně interferovat s veřejným zájmem a právy účastníků exekučního řízení (dlužníků i věřitelů), kteří jsou nyní mnohem více, vzhledem k ekonomické situaci ve společnosti, v sociálním ohrožení. Cílem projektu je jednak poskytnutí právní pomoci těm obětem exekucí, kdy bylo postupováno ze strany exekutora nekorektně a nelegálně a rovněž monitorovat efektivitu doposud zavedených právních modifikací v dané oblasti včetně hodnocení efektivity disciplinárních řízení.
 
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis