Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Zrušení dražby na byt

Vloženo: 15.06.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Exekuce nemovitosti kvůli malé částce
Text otázky: 

Dobrý den, měla bych na Vás otázku, zdali je exekutor oprávněn přistoupit k dražbě, když nebyl porušen splátkový kalendář? Nedopatřením se stala chyba v jednom číslíčku ve variabilním symbolu ( místo 5 - 6 ), kde po nápravě bylo vše oznámeno, doloženo výpisy z banky ( s trvalým příkazem ) a platby byly identifikovány ( doloženo emailovou korespondencí s exekutorem ). Ve splátkovém kalendáři byla podmínka pouze na správný účet, napsáno Exekuce + Jméno a ani jedinkrát nezapomenout zaplatit. Tyto podmínky nebyly nikdy porušeny. Bohužel exekutor na moje výzvy reaguje tím, že splátky jsou dost nízké a dlužná částka dost vysoká, což je pravda, ale jednou se domluvil splátkový kalendář za určitých podmínek, tak by měl platit. Chce po mně zaplatit polovinu dlužné částky, aby odročil dražbu na půl roku nebo zaplatit celou dlužnou částku, aby jí zrušil. Dražba se objevuje na internetu a i po urgencích exekutorovi, nechce dražbu stáhnout. Má na to exekutor ze zákona právo? Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem a úctou P.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v právu platí obecná zásada, že dohody by se měly dodržovat a dle našeho názoru se toto pravidlo vztahuje i na exekuční řízení. Pravdou sice je, že exekutor má ze zákona povinnost postupovat v exekuci rychle a účelně, přičemž cílem exekuce je vymožení dluhu oprávněného. Exekutor je dále povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména k nepoměru výše dluhů a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů dosaženo. Exekutor proto není povinen vyhovět dlužníkovi v jeho žádosti o umožnění splátkového kalendáře či posečkání s provedením exekuce jím zvoleným způsobem (např. prodejem nemovitosti). Jestliže však s Vámi uzavřel exekutor písemnou dohodu o zaplacení dluhu ve splátkách, dle našeho názoru měl by toto ujednání dodržet, navíc za situace, kdy Vy jste splátkový kalendář neporušila. 
 
Jelikož, jak uvádíte, exekutor vydal exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, podejte návrh na zrušení tohoto exekučního příkazu. Do návrhu uveďte, že máte s exekutorem uzavřenu dohodu o splátkách dluhu, její kopii přiložte k návrhu a doložte také, že jste splátkový kalendář dodržela.
 
Není nám známo, o jakou nemovitost se jedná, nicméně předpokládáme, že její hodnota dalece převyšuje celkovou výši dluhu (uvádíte 90.000 Kč). Pokud tomu tak je, pak máte možnost také namítat, že prodej nemovitosti je ve Vašem případě nevhodný způsob provedení exekuce, neboť hodnota nemovitosti vysoce přesahuje výši dluhu, kterou navíc pravidelně dle dohody splácíte. Jestliže však exekutor nemůže zvolit žádný jiný způsob provedení exekuce, pak soud na námitku nevhodnosti prodeje z důvodu nepoměru ceny předmětu prodeje a výše dluhu nemusí brát zřetel.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis