Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Změny výše blokace účtu exekutorem- umělé navýšení částky za popl.bance

Vloženo: 17.01.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Na základě usnesení OS pro Prahu 4 o provedení exekuce formou blokace bankovního účtu mi byl tento dne 13.4.2010 částkou 32 626,-Kč - 1890,- s přísl.je předmětem sporu od r.2005. Zůstatek na osobním účtu vedeném u spol.Raiffeisen Bank byl v době počátku blokace - 32 003,-Kč . Soudním nařízením mi byla zakázána manipulace s uvedeným účtem a prostředky na něm a do listopadu 2015 jsem neměla o účtu nebo narůstajícímu dluhu žádné informace a ani jsem nebyla bankou žádným způsobem kontaktována. Proto jsem se domnívala,že byl účet zrušen z důvodu dlouhodobého neužívání a minusového zůstatku na účtu. Dne 4.12.2014 jsem obdržela oznámení banky o zrušení účtu pro porušení podmínek a neuhrazení poplatků bance ani po poskytnuté úměrné době k jejímu zaplacení. Ihned jsem kontaktovala klientský servis kde mi bylo sděleno, že blokace účtu byla zrušena, ale dlužím cca 12 000,-za vedení účtu od r.2010. Na dotaz proč mě kontaktují po tak dlouhé době mi bylo sděleno, že banka není povinna hlídat mou manipulaci . Ale ani dotyčnému se nakonec vstup na účet nezdařil a možnost nahlédnout na provedené transakce už prý není možný, protože je účet těsně před zrušením. Po mé osobní návštěvě pobočky dne 11.1.2015 v Praze Hostivaři jsem zjistila že: Od 13.4.2010 /den zablokování účtu/ do prosince r.2013 přišlo na účet 8431,- Kč /rodičovský příspěvek/ a to dne 30.11.2010, která byla obratem použita na umoření části dluhu. /Ponechání minima je jen fráze na umlčení důvěřivých občanů/ Částka blokace tím byla snížena na - 24 964,-Kč. V měsíci listopadu 2013 vzrostla bez jakékoli příčiny částka blokace na 81 321,52 Kč V prosinci téhož roku/2013/ byl účet exekutorem odblokován se zůstatkem 0,-Kč na blokaci ,ale s cca 10 000,-Kč dluhem za poplatky bance. Aktuálně je vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce ve výši “pouze” 7800,- splatné exekutorskému úřadu. Znovu připomínám, že jsem od r.2010 do prosince r.2014 s účtem nemanipulovala , nic jsem z dluhu neuhradila pro jeho spornost a průtahy v řízení a ani nedošlo ke kontaktu ze strany banky nebo exekutora s objasněním nebo oznámením takových změn. Je takovéto samovolné jednání správné a v případě že ano, na který zákon se odvolává ? Děkuji za Vaši odpověď

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
bohužel nám nejsou z Vašeho popisu úplně přesně zřejmé všechny okolnosti Vašeho případu, abychom mohli zcela přesně odpovědět. Z dotazu však usuzujeme, že se nejspíše jedná o dva různé dluhy, a to o původní dluh, pro který soud nařídil exekuci a pověřil exekutora jejím provedením a druhý dluh, který vznikl v důsledku blokace účtu za neuhrazené poplatky za vedení účtu.
 
Původní dluh byl evidentně postupně snižován v rámci provádění exekuce, např. prostřednictvím finančních prostředků, které Vám přišly na blokovaný účet v bance a byly odeslány bankou exekutorovi na úhradu tohoto původního dluhu. Banka má povinnost zaslat všechny došlé finanční prostředky exekutorovi, a to až do výše dluhu a jeho příslušenství, bez ohledu na to, zda má vůči Vám pohledávku (tzn. zda např. dlužíte na poplatcích, není oprávněna si je strhnout ve svůj prospěch). 
 
Jestliže je v rámci exekučního řízení vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce, znamená to, že došlo k zaplacení dluhu a jeho příslušenství a zbývá uhradit náklady exekuce. Po úhradě nákladů exekuce bude ukončeno celé exekuční řízení. Pokud s vyčíslením nákladů exekuce nesouhlasíte, musíte podat námitky proti exekučnímu příkazu do 8 dnů od jeho doručení.
 
Dluh, který však vznikl za neuhrazené poplatky bance, nemůže být předmětem exekučního řízení. V exekuci nelze navýšit dluh, exekutor může vymáhat pouze částku, pro kterou soud exekuci povolil. Banka Vás proto zřejmě písemně vyzve k úhradě dluhu. Zkuste se s nimi dohodnout na odpuštění části dluhu s ohledem na to, jak dluh vznikl. Komunikujte s bankou písemně (např. prostřednictvím emailu), abyste mělav případném soudním řízení doklad o tom, že jste se snažila dohodnout.
 
Jestliže se s bankou nedohodnete, bude zřejmě zahájeno soudní řízení. Soudu předložte všechny důkazy, které v dané době budete mít, můžete také soud požádat o snížení nákladů soudního řízení či alespoň umožnění splátek. Pro jistotu doporučujeme také namítnou promlčení dluhu, je totiž možné, že některé částky již budou promlčeny.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis