Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Změna exekutora

Vloženo: 21.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den chtěl jsem se zeptat. Před dvěma lety jsem prodal auto a nedostal zaplacenou celou částku. Soud jsem vyhrál. Ted mám zaplatit exekutorovi 50% zálohu. Když jsem napsal svému právníkovi, že bych chtěl změnit exekutora, tak mi sdělil, že je to patová situace a že když to neuhradím a změním exekutora, který nebude chtít zálohu tak stejně tu zálohu po mě bude chtít ten první exekutor.Podotýkám, že jsem nepodepsal žádnou smlouvu s exekutorem, akorát jsem dal právníkovi plnou moc, ale ten mě neupozornil, že budu muset uhradit zálohu. děkuji za odpověd

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle § 90 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte, má exekutor právo požadovat po oprávněném přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Tyto vynaložené náklady (zálohu) by Vám měl následně nahradit povinný, tzn. i tuto částku bude exekutor v rámci exekuce vymáhat, s výjimkou případu, kdy dlužník nemá žádný majetek, pohledávku proto nebude možno vymoci a dojde k zastavení exekuce pro nemajetnost.  V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného se exekutorovi hradí pouze paušálně určené či účelně vynaložené výdaje, tyto výdaje hradí oprávněný. Pokud Vám Váš právník doporučil konkrétního exekutora, měl Vás také na povinnost složit zálohu upozornit.
 
Pokud zálohu neuhradíte, pak dojde k zastavení exekuce. V takovém případě Vám bude nejspíše určena povinnost uhradit exekutorovi dosavadní náklady exekuce, neboť dojde k zastavení exekuce z důvodů na Vaší straně (nezaplacením zaviníte zastavení exekuce).
 
Při změně exekutora se postupuje podle § 44b exekučního řádu, který stanoví, že změnu exekutora lze provést, pokud s tím souhlasí oprávněný, původní i nový exekutor. Jinak lze požádat o změnu exekutora exekuční soud, který návrhu po vyjádření exekutora vyhoví, je-li to důvodné. Nový exekutor převezme provedení exekuce a rozhodne o dosavadních nákladech exekuce, přičemž odměna exekutora se vypočítá, jako by došlo k zastavení exekuce. Náklady tedy hradí dle § 89 exekučního řádu ten, kdo zastavení exekuce zavinil.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis